Wiedza i empatia

Po raz dziesiąty na naszej uczelni odbył się wojewódzki etap XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

To drugi z trzech etapów olimpiady. W styczniu br. odbył się pierwszy etap, szkolny. 9 kwietnia czterdziestu  uczestników pojawiło się na drugim etapie, wojewódzkim. - Olimpiada sprawdza wiedzę sozologiczną, czyli związaną z ochroną środowiska, z takich przedmiotów jak chemia, biologia, geografia i fizyka. Poza tym, trzeba się charakteryzować empatią dla środowiska – mówi prof. dr hab. Marek Jóźwiak z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, koordynator wojewódzkiego etapu XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Najpierw uczestnicy odpowiadali na 50 pytań testowych. Wynik testu wyłonił 12 osób, które odpowiadały w części ustnej. Po niej poznamy siódemkę finalistów olimpiady.

Jak podkreślają organizatorzy, w trzeciej dekadzie XXI wieku nikogo już nie trzeba przekonywać, jak istotny jest poziom wiedzy o środowisku, o wzajemnych relacjach jego komponentów, czynnikach decydujących o procesach degradacji oraz metodach skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Z drugiej strony bardzo trudno pogodzić potrzeby dzisiejszego człowieka związane z konsumpcją, technicyzacją, urbanizacją  z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego. Łączy się to bezpośrednio z przebudową hierarchii wartości i kształtowaniem właściwych postaw wobec otaczającej nas przyrody.  W tym kontekście wyjątkowo ważne jest ustawiczne kształtowanie nawyków świadomości prośrodowiskowej, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków.

Jedną ze sprawdzonych form kształtujących świadomość młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także tworzących pozytywne wzorce zachowań wobec środowiska jest istniejąca już od ponad 29 lat Olimpiada Widzy Ekologicznej. Olimpiada ta została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji w 1993 r., a patronem merytorycznym jest Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej łączy treści programów biologii, chemii, geografii, fizyki i wymaga umiejętności łączenia teorii z praktyką, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów.

O poziomie wiedzy młodzieży uczestniczącej w OWE oraz stopniu ich zaangażowania świadczyć może fakt, że podjęte uchwały senatów 64 polskich uczelni wyższych, honorują finalistów i laureatów indeksami bez postępowania kwalifikacyjnego.

Organizacja olimpiady jest bardzo dobrą  formą promocji uczelni,  Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku i kierunku Ochrona środowiska. Uczestnikami etapu wojewódzkiego są bowiem najlepsi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w województwie.

Wykaz szkół, których reprezentanci uczestniczyli w etapie wojewódzkim XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

I Ogólnokształcące Liceum Akademickie, Kielce – 3, LO nr 2 im. J. Chreptowicza, Ostrowiec Św. – 3, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Starachowice – 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Het. S. Czarnieckiego, Włoszczowa – 3, I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego, Włoszczowa – 3, LO nr I im. Stanisława Staszica, Ostrowiec Świętokrzyski – 1, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 3, Zespół Szkół Nr 1,Opatów – 1, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, Sandomierz – 3, Zespół Szkół Leśnych, Zagnańsk – 3, Liceum Ogólnokształcące nr III im. W. Broniewskiego, Ostrowiec Św. – 3, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Staszów – 1, Liceum Ogólnokształcące przy zespole szkół nr2 w Opatowie – 1, Liceum Ogólnokształcące  im. św. U. Ledóchowskiej W Klimontowie – 1, II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, Sandomierz – 1, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie, Końskie – 1, V Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Busko-Zdrój – 1, Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce – 1, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Chmielnik – 1, X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego, Kielce – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Skarżysko-Kamienna – 2, II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica,  Starachowice, III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi, Starachowice – 1.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka