Posiedzenie KRUP w Kielcach

Badania naukowe i finansowanie szkolnictwa wyższego, pomoc dla ukraińskich studentów i naukowców były najważniejszymi tematami dyskusji podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), która odbyła się w Cedzynie w dniach 7-8 kwietnia 2022 r.

Rektor UJK,  prof. dr hab. Stanisław Głuszek, witając gości na ziemi Stefana Żeromskiego życzył owocnych obrad w pięknym plenerze Gór Świętokrzyskich. Przewodnicząca KRUP i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, podkreśliła, że region świętokrzyski jest wyjątkowy i nie tylko kojarzy się z twórczością Stefana Żeromskiego, ale wydał wielu innych znanych twórców literatury. Spotkanie powitalne uświetnił koncert pracowników Katedry Muzyki UJK, dr hab. Andrzeja Ślązaka, prof. UJK, kierownika Katedry i dr. Mateusza Strzeleckiego.

Drugiego dnia, podczas obrad plenarnych, dyrektor Narodowego Centrum Nauki i przewodniczący Rady NCN przedstawili najważniejsze informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki i o aktualnie trwających konkursach. Odpowiedzieli też na szereg pytań, które dotyczyły sposobu oceny wniosków projektowych i raportów ze zrealizowanych badań, finansowanych w ramach konkursów NCN.

W dalszej części spotkania poruszano także temat wsparcia dla ukraińskich uczelni, naukowców i studentów, którzy zmuszeni zostali do emigracji w efekcie rosyjskiej agresji. Rektorzy podzielili się własnymi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. Dyskutowano w szczególności o sprawach dotyczących skutecznego i efektywnego wsparcia, które umożliwi powrót do ukraińskich uczelni po zakończeniu wojny.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich mówił o sytuacji ekonomicznej naszego kraju i roli uniwersytetów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując konferencję, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska stwierdziła, że wymiana doświadczeń miedzy uniwersytetami jest bardzo cenna ponieważ pozwala na uniknięcie problemów, z którymi inni sobie już poradzili. Zdaniem prof. dr hab. Stanisława Głuszka, rektora UJK, konferencja była dla gości znakomitą okazją by spojrzeć na nasz dorobek, poznać infrastrukturę i  możliwości kształcenia na naszej uczelni.  

Uczestnicy poznali Kampus Uniwersytecki i Bibliotekę Uniwersytecką UJK, zwiedzili także klasztor na Świętym Krzyżu.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-04-26 15:12

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka