Kwintet stypendialny

Pięcioro studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymało prestiżowe stypendia ministra edukacji i nauki.

To nagroda za wyniki w nauce, ale także za działalność artystyczną, sportową i społeczną. Wśród wyróżnionych jest Zuzanna Krystyna Gadowska (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Mateusz Pacierz (zarządzanie), Aleksandra Pałgan (sztuki plastyczne), Anna Bogusława Sęderecka (historia) i Adrian Stodolak (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe otrzyma w tym roku 432 studentów. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 944 wniosków w tej sprawie. Wysokość stypendium ministra wynosi 17 tysięcy złotych.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-04-05 10:22

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka