Działamy na rzecz Ukrainy

W Rektoracie UJK odbyło się drugie spotkanie Zespołu do spraw pomocy pracownikom, doktorantom i studentom, będącymi obywatelami Ukrainy.

Podczas spotkania rozmawiano o sposobach pomocy. Na wydziałach naszej uczelni oraz w Rektoracie i Studenckim Klubie WSPAK odbędą się zbiórki na rzecz Ukrainy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód oraz Caritas Winnica (szczegółowe informacje w innym tekście).

Na spotkaniu prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK przedstawił rekomendacje działań Zespołu Antykryzysowego KRASP. Pojawiły się także propozycje działań organizowanych przez uczelnię. To między innymi:

 - zwolnienie studentów obywatelstwa ukraińskiego z opłat związanych z ich pobytem w domach studenta od 1 marca do 9 lipca br. oraz umożliwienie wnioskowania o zwolnienie lub zwrot opłat za studia w semestrze letnim w roku akademickiego 2021/2022.

 - zorganizowanie zbiórek krwi ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na krew o czynniku Rh -.

-  utworzenie punktu opieki dla dzieci obywatelstwa ukraińskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz organizacją zajęć dla dzieci na  Wydziale Sztuki

- świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej przez Zespół Radców Prawnych dla osób obywatelstwa ukraińskiego (szczegółowe informacje w osobnym tekście). 

- pracownicy Centrum Kultury i Języka Polskiego gotowi są do nauczania języka polskiego w ramach działań wolontaryjnych.

Wszelkie informacji dotyczące poszczególnych działań będą na bieżąco przekazywane w zakładce „Pomoc Ukrainie” na stronie głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-03-02 11:20

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka