Nowa profesor na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Decyzją Prezydenta RP tytuł profesora nauk o kulturze i religii uzyskała dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK, etnograf i socjolog z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Zainteresowania naukowe profesor Haliny Mielickiej - Pawłowskiej

obejmują problemy z zakresu socjologii religii i antropologii kultury. Jest autorką wielu monografii naukowych. Najważniejsze z nich to: Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku (Kielce 1995); Socjologia wychowania. Wybór tekstów (Kielce 2000); Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne (Kielce 2002); Antropologia świąt i świętowania (Kielce 2006); Wspomnienia z dzieciństwa. Antropologiczny szkic o zabawach i zabawkach (2010); Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej (Kraków 2017); Enkulturacja (Kielce 2020); Kościołek K., Kotowski B., Mielicka-Pawłowska H., Aksjologiczne poziomy zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia (Kielce 2021).

Serdecznie gratulujemy!

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka