Seria spotkań w Piotrkowie

Rozwój Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego był tematem spotkań władz uczelni w Piotrkowie Trybunalskim.

Władze UJK, na czele z prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, rektorem uczelni oraz dr hab. Dorotą Kozieł prorektor ds. medycznych odwiedziły Samodzielny Szpital Wojewódzki imienia Mikołaja Kopernika. Podczas rozmów z przedstawicielami szpitala, a także starostą piotrkowskim, dr. Piotrem Wojtysiakiem (podlega mu Powiatowe Centrum Matki i Dziecka) poruszano kwestie współpracy pomiędzy UJK a szpitalami. – Szczególnie w kontekście powstania kierunku pielęgniarstwo w Piotrkowie. Współpraca uczelni ze szpitalami jest kluczowa w kwestii rozwoju kształcenia na tym kierunku – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Przypomnijmy, że od października kilkunastoosobowa grupa pielęgniarek kształci się w Filii UJK w Piotrkowie.

O współpracy i rozwoju Filii była mowa także podczas spotkania przedstawicieli Uczelni z Krzysztofem Chojniakiem, prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego.

W trakcie wszystkich spotkań Filię w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowali dr hab. Jerzy Prochwicz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak prodziekan ds. kształcenia.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka