Trwa rekrutacja na fizykę

Do końca lutego trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku: fizyka.

Studia II stopnia z fizyki trwają trzy semestry. O miejsce mogą starać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach fizyka i fizyka techniczna (o przyjęciu decydują wyniki na dyplomie)  oraz absolwenci kierunków z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz kierunków pokrewnych, którzy osiągnęli efekty uczenia się wymagane dla studiów pierwszego stopnia kierunku fizyka techniczna (w tym przypadku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna).

Dla kandydatów przewidziano 20 miejsc. Logowanie i dodatkowe informacje dostępne pod adresem https://rekrutacja.ujk.edu.pl/wyszukiwarka.php?id_wydzialu=72&id_kierunku=198&id_typu_studiow=16&stacjonarne=1&aktualne=1.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka