Debiut w naukowej elicie

Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. To pierwsza osoba z naszej uczelni, która znalazła się w tym, prestiżowym gronie.

3 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru członków rzeczywistych i członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN.

Wśród 35 nowych członków korespondentów PAN znalazła się prof. Agnieszka Gałuszka, w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.

Dla kieleckiego środowiska naukowego to wyjątkowe wydarzenie. Prof. Agnieszka Gałuszka jest pierwszym naukowcem w historii naszej uczelni, który znalazł się w prestiżowym gronie członków Polskiej Akademii Nauk. – Cieszę się, gdyż zostałam nominowana przez środowisko naukowe, które doceniło moją dotychczasową pracę i publikacje naukowe. To też dla mnie impuls do kolejnych działań – mówi prof. Agnieszka Gałuszka. Należy też dodać, że prorektor UJK jest jedną z niewielu kobiet, członkiń Polskiej Akademii Nauk. Zdecydowaną większość w tym gremium stanowią bowiem mężczyźni. Nowo wybrane osoby będą pełnić funkcje od 1 stycznia 2022 r. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio.

Członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W sumie liczba członków nie może przekroczyć 350. Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego akademii, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności wiceprezesowi akademii nadzorującemu pracę danego wydziału.

Prof. Agnieszka Gałuszka jest na liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie, którą co roku przygotowuje Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych. W zestawieniu za 2020 rok jest najwyżej notowanym naukowcem z naszego regionu.  Profesor jest współautorką głośnej pracy na temat antropocenu, czyli nowej epoki geologicznej.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka