Minister Przemysław Czarnek na UJK

Poparcie starań dotyczących utworzenia szpitala uniwersyteckiego i wsparcie finansowe. To efekt wizyty dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, ministra edukacji i nauki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Wizyta ministra edukacji i nauki składała się z dwóch części. W pierwszej, roboczej części z ministrem rozmawiały władze uczelni, samorządowcy i świętokrzyscy parlamentarzyści. Tematem spotkania było utworzenie szpitala uniwersyteckiego.

Do tego szef resortu edukacji i nauki odniósł się w drugiej części wizyty, otwartej dla mediów. – Rozmawialiśmy o tym, że aby kierunek lekarski i inne kierunki medyczne mogły się rozwijać, trzeba stworzyć szpital uniwersytecki. W tym celu potrzebne jest porozumienie z władzami samorządowymi województwa. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za gotowość do takich rozmów i szybkich analiz finansowych. Jestem przekonany, że szybko będziemy informowani o postępie w tej sprawie i drodze dojścia do uniwersyteckiego szpitala klinicznego, który jest potrzebny także do rozwoju Collegium Medicum UJK – mówił minister Przemysław Czarnek.

Pomysł utworzenia szpitala uniwersyteckiego poparli też świętokrzyscy parlamentarzyści obecni na spotkaniu: Krzysztof Lipiec, Anna Krupka i Agata Wojtyszek. Za wsparcie idei utworzenia szpitala uniwersyteckiego dziękował prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - To jest korzyść dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale przede wszystkim dla naszego regionu, obywateli mieszkających w województwie świętokrzyskim i w bliskiej odległości od niego, ponieważ szpitale uniwersyteckie są szpitalami referencyjnymi. To bardzo ważne ponieważ są wówczas pewnym wzorcem do tworzenia nowej jakości. Jakości dodanej w diagnostyce, leczeniu, opiece na pacjentami – mówił prof. Stanisław Głuszek.

W drugiej części wizyty ministra nie obyło się bez prezentów. Data 6 grudnia temu sprzyja. Prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK otrzymał dyplom uznania za działania dydaktyczną i naukową oraz wkład w rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

Przemysław Czarnek przekazał na ręce rektora czek na ponad 11,83  mln zł na inwestycje i działania rozwojowe uczelni oraz czek na kwotę blisko 700 tys. zł na program „Doskonała nauka”, w ramach którego można pozyskać granty na projekty i badania naukowe.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka