Przyszłość w zielonym wodorze

W kopalni Jaźwica, należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, podpisano deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jednym z sygnatariuszy klastra.

Naszą uczelnię reprezentował prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor do spraw rozwoju i finansów. W uroczystym podpisaniu deklaracji wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, w tym poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza Bartłomiej Orzeł oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, w tym marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przedstawiciele kieleckiego samorządu oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Łagów, Daleszyce i Morawica.

Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW co ma się przełożyć na produkcję 50 tysięcy ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400 tysięcy ton rocznie.

Klaster został nazwany imieniem Braci Łaszczyńskich w celu docenienia i upamiętnienia wybitnych polskich przedsiębiorców, jakimi byli Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy już ponad sto lat temu zainaugurowali pierwszy proces elektrolizy na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XX wieku prowadzili oni eksploatację rud miedzi w Miedziance k. Chęcin. W 1902 roku, jako jedni z pierwszych na świecie, wyprodukowali miedź i cynk w procesie elektrolizy.

oprac. pio, KKSM

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka