Wsparcie od samorządu

Współpraca pomiędzy Filią UJK w Piotrkowie Trybunalskim a samorządem województwa łódzkiego była tematem spotkania w Łodzi.

Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wraz z Prorektorem ds. Medycznych dr hab. Dorotą Kozieł, prof. UJK oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Filii w Piotrkowie Tryb.  dr hab. Jerzym Prochwiczem, prof. UJK. W Urzędzie Marszałka w Łodzi spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego mgr Zbigniewem Ziembą i towarzyszącym mu przewodniczącym Komisji Nauki, Kultury i Sportu dr hab. Dariuszem Rogutem.

Tematem spotkania były formy współpracy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim  z władzami samorządowymi województwa łódzkiego. Podczas rozmowy zostały przedstawione  kwestie dotyczące funkcjonowania i rozwoju piotrkowskiej UJK. Spotkały się z życzliwym przyjęciem przez wicemarszałka Zbigniewa Ziembę i chęcią współpracy w rozwiązywaniu problemów. Marszałek z uznaniem odniósł się do uruchomienia w obecnym roku akademickim w Filii UJK kierunku pielęgniarstwo. Podkreślił, że jest to przykład dalekosiężnego reagowania na zapotrzebowania społeczne oraz służby zdrowia. Spotkanie zostało zakończone deklaracją zwiększenia współpracy, także w kontekście podjęcia starań przez Filię UJK o uzyskanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka