Rektorzy spotkali się w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni był gospodarzem posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W spotkaniu, które odbyło się w dniach 21-23 października wziął udział prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego KRASP wybrano członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista nowych członków Rady, (z ramienia KRASP), którzy rozpoczną kadencję 1 stycznia 2022 roku jest w tabelce poniżej.

Dużo uwagi w dyskusjach poświęcono  finansowaniu uczelni wyższych, dodatkowej subwencji inwestycyjnej, problemom związanych z ewaluacją oraz oceną okresową pracowników. Ważną część obrad zajęła aktualna sytuacja na uczelniach, głównie w kontekście pandemii koronawirusa.  Podczas obrad rektorzy wysłuchali prezentacji przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki (dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów – Jarosław Oliwa oraz dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja), a także Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Wręczono Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA.

Prezydium KRASP wystosowało apel w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Czytamy w nim: „Apelujemy do rządu o podjęcie wszelkich możliwych działań w zakresie zapewnienia respektowania godności i bezpieczeństwa osób szukających ochrony międzynarodowej i próbujących przekroczyć wschodnią granicę UE”.

Nowy skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

prof. dr hab. Tomasz Bączek, prof. dr hab. Krzysztof Diks, prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. dr hab. Tomasz Miczka, dr hab. Marcin Pałys, prof. uczelni, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, prof. dr hab. Jan Władysław Wiktor, prof. dr hab. Jacek Witkoś, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka