Zapisy na studia podyplomowe

Zapraszamy do zapisywania się na studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Katedrze Zarządzania.

Do wyboru są następujące kierunki studiów:

•    Zarządzanie oświatą

•    Zarządzanie podmiotem leczniczym

•    Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

•    Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

•    Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne

•    Zarządzanie finansami i księgowość

•    Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

•    Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na studia trwa do 15 listopada 2021 roku. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Więcej informacji na: https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka