Świętokrzyskie korzenie

Prawne, przyrodnicze, archeologiczne i geologiczne aspekty ochrony skarbów przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich będą tematem konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST. Patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

23 października 2021 Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST organizuje w Centrum Geoedukacji Geonatura Kielce konferencję "Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty". Nazwa konferencji nawiązuje do realizowanego od listopada 2020 projektu: „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”, który uzyskał dofinansowanie z programu: „Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy”.

Wspomniany projekt poświęcony jest w szczególności ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO ”Krzemionki”.

Świętokrzyski Park Narodowy oraz Muzeum, Rezerwat i obiekt UNESCO w Krzemionkach to dwa najważniejsze obiekty przyrodniczo-kulturowe województwa świętokrzyskiego. Rangę obu tych obiektów podkreślają rozmaite, nakładające się na siebie formy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W obu tych obiektach ściśle splatają się ze sobą, w unikalny na światową skalę sposób, warstwy geologiczne, archeologiczne, przyrody ożywionej oraz kultury. Oba te obiekty to swoiste kapsuły czasu, zawierające niezliczone ślady prehistorii i historii, które możemy obserwować i badać, a przede wszystkim chronić i pozostawić kolejnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.

W swoich wystąpieniach prawnik, geolog, archeolog i przyrodnik zaprezentują unikalne walory obu obiektów, w tym najnowsze wyniki badań zmieniające dotychczasowe postrzeganie ich rangi i znaczenia. Omówione zostaną także prawne aspekty ochrony parku narodowego, a także specyficzne zagrożenia i problemy ochrony tych ponadprzeciętnych obiektów.

Jako prelegenci na konferencji wystąpią: Rafał Gadowski - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Łukasz Misiuna - przyrodnik, psychoterapeuta, wiceprezes MOST, dr Andrzej Przychodni - archeolog, dyrektor Krzemionek, Dominik Włudyga - koordynator projektu, prezes MOST, dr inż. Zbigniew Złonkiewicz - geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego.

Prelegenci w swoich wystąpieniach opowiedzą o walorach przyrodniczych, archeologicznych i geologicznych Łyśca oraz Krzemionek. Przybliżą również problemy prawne związane z ochroną i zachowaniem integralności wspomnianych obiektów. Zaprezentowane zostaną rezultaty osiągnięte w ramach projektu „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” . W programie konferencji przewidziano również panel dyskusyjny dla uczestników i sesje posterowe.

Konferencja jest bezpłatna, prowadzona w formie hybrydowej, będzie można uczestniczyć w niej stacjonarnie, a także brać udział on-line. Organizatorzy ze względu na bezpieczeństwo sanitarne przewidzieli możliwość udziału w formie stacjonarnej dla 50 uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie za pomocą strony internetowej: http://konferencjamost.pl/

Konferencję objęli swoimi patronatami: Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Muzeum Historycznego i Archeologicznego w Krzemionkach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Geonatura Kielce, TVP 3

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka