W poszukiwaniu początku

„Jak powstawały Kielce? Nowe badania i nowe perspektywy” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się na kieleckim Wzgórzu Zamkowym.

W Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej spotkali się historycy i miłośnicy Kielc. - Przywracajcie państwo rangę tego regionu, nie tylko teraźniejszością, ale także rangę na jaką zasługuje w badaniach historycznych - prof. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współorganizatora konferencji.

Prof. Dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki naszej uczelni, zwróciła uwagę, że nie tylko humaniści mogą dochodzić daty powstania Kielc, ale także przedstawiciele dyscyplin nauk ścisłych, między innymi geoarcheologii.  

Dwudniowa konferencja nawiązuje do przypadającej w tym roku, rocznicy 950-lecia powstania miasta Kielc. Jest to jednak data umowna, w dużej mierze sprowokowana w 1971 roku, kiedy to obchodzono 900 lecie miasta. Duży wpływ na to miały ówczesne władze, które chciały za wszelką cenę pokazać, że osada istniała przed powstaniem Kolegiaty Kieleckiej (według Jana Długosza, kielecki kościół ufundował w 1171 roku biskup krakowski Gedeon).

- Tytuł naszej konferencji „Jak powstawały Kielce” jest prowokacyjny, bo gdyby brzmiał „Jak powstały Kielce” sugerowałoby to, że wskażemy konkretną datę powstania osady.  To data bardzo umowna i nie zostanie dokładnie określona. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kielce należą do najstarszych polskich miast, które mają blisko tysiącletnią historię – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bracha z Instytutu Historii UJK.

Częścią konferencji było przypomnienie dorobku naukowego profesora  Kazimierza Tymienieckiego, kielczanina, wybitnego mediewisty. Był on prekursorem badań nad początkami Kielc.

Organizatorami konferencji: Muzeum Historii Kielc, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wydział Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka