Czterdzieści lat minęło …

Okazja do świętowania była podwójna. W Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki i świętowaliśmy 40 rocznicę utworzenia Filii.

- Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska - tym fragmentem wypowiedzi Józefa Piłsudskiego rozpoczął swoje przemówienie prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w piotrkowskiej filii UJK. Rektor zachęcał pracowników do zwiększenia aktywności.  - Nie ma innej drogi w rozwoju Uniwersytetu, poszczególnych dyscyplin  i Filii, jak bardziej aktywne dążenie wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych,   do sprostania wyzwaniom europejskim i światowym w badaniach naukowych i kształceniu - mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Jego zdaniem, sukcesy naukowe pozwolą na lepsze postrzeganie naszej uczelni, poprawią jej wizerunek, będą żywą promocją Uniwersytetu. Prof. dr hab. Stanisław Głuszek zaapelował do piotrkowskiej społeczności akademickiej. - Szczepmy się, w interesie zdrowotnym i życiowym nas, naszych bliskich, naszej akademickiej społeczności i całego kraju – mówił rektor.

Tegoroczna inauguracja w Piotrkowie była wyjątkowa, gdyż odbyła się w 40. rocznicę powołania Filii (historia poniżej).

Podczas uroczystości miała miejsce immatrykulacja nowych studentów, zabrzmiało Gaudeamus. W krótkim występie artystycznym zaprezentowały się pracownice Filii: mgr Magdalena Chudziczek – Cieślar (sopran) i dr Anastazja Wilczkowska (fortepian).

W Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim uczy się 1069 studentów, w tym 483 nowo przyjętych studentów na pierwszy rok studiów. Pracuje w niej 84 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów uczelni oraz 56 pracowników administracyjnych i obsługi.

HISTORIA FILII UJK W PIOTRKOWIE

W 1981 roku powstał Piotrkowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach, na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwszym kierunkiem kształcenia było nauczanie początkowe na 3-letnich studiach zawodowych.

W roku akademickim 1984/1985 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia zaocznych studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, a rok później uruchomiono studia magisterskie na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym oraz pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym.

Od 1990 roku Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach licencjackich kierunek filologia w zakresie specjalności filologia angielska.

W 1991 roku Minister Edukacji Narodowej rozszerzył uprawnienia uczelni do prowadzenia studiów licencjackich w formie zaocznej, na kierunku filologia polska, a rok później także w formie studiów dziennych. Następnie filologia polska została przekształcona w studia magisterskie pięcioletnie.

W 1996 roku MEN przyznało uprawnienia do prowadzenia studiów 3-letnich licencjackich na kierunku ekonomia, a w 1997 roku na 5-letnie studia magisterskie kierunku historia.

Od 2000 roku Wydział Zamiejscowy zostaje przekształcony w  filię, składająca się z dwóch wydziałów: Filologiczno–Historycznego oraz Nauk Społecznych, które istniały do 1 listopada 2019 roku.

Oferta kształcenia  Filii obejmuje obecnie  następujące kierunki studiów: administrację, bezpieczeństwo narodowe, ekonomię, filologię angielską, historię, logistykę, finanse i rachunkowość, pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, zarządzanie i od tego roku pielęgniarstwo.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka