Humaniści odebrali dyplomy

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom.

Wzięło w niej udział kilkudziesięciu absolwentów kierunków filologicznych, historii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.  Pojawili się najbliżsi. - Przyszliście na studia aby zdobyć wykształcenie, zaspokoić ciekawość, poszerzyć własne horyzonty egzystencjalne, dojrzeć intelektualnie i emocjonalnie, doświadczyć uczestnictwa w kulturze – mówiła prof. dr hab. Beata Wojciechowska, dziekan Wydziału Humanistycznego UJK, zwracając się do tegorocznych absolwentów Wydziału Humanistycznego UJK. Dziekan mówiła o wyzwaniach, które stoją przed absolwentami. – Jesteśmy uczestnikami kolejnego skoku cywilizacyjnego, rewolucji informatycznej. Na pewno sprostacie temu wyzwaniu, gdyż potraficie pracować w zespołach, analizować i formułować wnioski, komunikować się z innymi, swobodnie poruszacie się w świecie cyfrowym, co w ostatnich miesiącach okazało się bezcenną umiejętnością – mówiła prof. dr hab. Beata Wojciechowska.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-09-27 12:28

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka