Naukowy festiwal przed nami

Można już zapisywać się na wydarzenia Świętokrzyskiego Festiwalu Nauki. Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską organizują go w dniach 8-11 października 2021 roku.

Zapisy odbywają się na internetowej stronie festiwalu. Tam też dostępny jest szczegółowy program festiwalu. Festiwal nauki ma bogatą tradycję w naszym regionie. Co roku, w ówczesnym Kieleckim Festiwalu Nauki, brały udział tysiące uczestników, a wydarzenie było świetną okazją do popularyzacji nauki. Festiwal od kilku lat nie był organizowany, jednak cały czas  planowano powrót do tej formuły. Już w ubiegłym roku gotowy był program festiwalu, ale przeszkodziła pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane.

W tym roku dwie największe uczelnie świętokrzyskie zamierzają zorganizować festiwal w dniach 8-11 października - z nadzieją, że pandemia nie pokrzyżuje planów. Wydarzenie wpisuje się w  koncepcję społecznej odpowiedzialności nauki, zgodnie z którą uczelnie powinny dbać o to, aby nauka nie była postrzegana przez społeczeństwo jako hermetyczna, niezrozumiała, odległa od życia codziennego. Świętokrzyski Festiwal Nauki to wydarzenie adresowane do wszystkich zainteresowanych nauką, sztuką, i kulturą. Jego celem jest wspomaganie dialogu pomiędzy przedstawicielami świata nauki a społeczeństwem, poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej przedstawicieli lokalnej społeczności w każdym wieku, a także zaprezentowanie korzyści płynących z prowadzenia badań naukowych dla ogółu społeczeństwa.

W programie festiwalu znajduje się wiele imprez naukowych i popularnonaukowych skierowanych do wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Znajdzie się w nim coś dla miłośników astronomii, przyrody, techniki, sztuki, medycyny i wielu innych dziedzin życia i nauki. Ostatni dzień festiwalu (poniedziałek, 11 października) przeznaczony będzie dla szkół. Już teraz warto zarezerwować sobie drugi weekend października na sprawy naukowe. 

Patronat Honorowy potwierdzony został przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka