Pierwszy taki rocznik

To historyczny moment w historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mury naszej uczelni opuściło pierwszych 88 absolwentów kieleckiej medycyny.

Pierwsze absolutorium na kierunku lekarskim UJK odbyło się 2 lipca w budynku Collegium Medicum UJK. Studia ukończyły osoby, które zaczęły naukę w 2015 roku, na pierwszym roczniku kierunku lekarskiego w Kielcach. Przyrzeczenie lekarskie złożyło 88 absolwentów. Wielu z nich przybyło na uroczystość w towarzystwie swoich najbliższych.

Między nadzieją a bezsilnością

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przypomniał drogę do utworzenia kierunku lekarskiego w Kielcach. W swoim wystąpieniu cytował najważniejsze zasady z Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz mówił o medycynie bezsilności i medycynie nadziei. Rektor UJK dużo miejsca poświęcił opiece nad osobami starszymi. – Zawód i niemoc medycyny, czy konieczność pogodzenia się, że życie nie może trwać nieskończenie długo, ale dobra względna jakość życia w starości jest dobrym uwieńczeniem ludzkiej, indywidualnej epopei – mówił rektor. Nowym lekarzom życzył satysfakcji z wykonywanej pracy. – Potwierdzajcie swoim życiem, że nic nie jest bardziej potrzebne człowiekowi niż medycyna – podkreśla prof. Stanisław Głuszek. 

Prolog życia

Minione sześć lat podsumowała prof. dr hab. Marianna Janion, dziekan Collegium Medicum UJK. – Ekscytacja przeplatająca się z niepewnością towarzyszyły wszystkim tutaj zgromadzonym. Teraz zebrani w tym miejscu po sześciu latach czujemy się zupełnie inaczej. Przepełnia mnie wielka duma i radość, bo uczelnię opuszczacie wy, pierwszy rocznik kieleckich lekarzy - mówiła prof. Marianna Janion. Jej zdaniem, tytuł lekarza jest nie tylko zwieńczeniem etapu nauki, ale i zobowiązaniem, które rozpoczyna się z chwilą uzyskania dyplomu. – Tytuł lekarza zobowiązuje was do czynienia dobra […] do szacunku dla drugiego człowieka. Wraz z prawem wykonywania zawodu otrzymacie możliwość niesienia dobra, pomocy, ulgi w cierpieniu oraz szansę na opracowanie nowych terapii i rewolucyjnych rozwiązań w medycynie […] studia to jedynie prolog do powieści zwanej życie – mówiła prof. Marianna Janion. Dziekan Collegium Medicum podziękowała studentom za pomoc w trudnym czasie pandemii. Prof. Marianna Janion zakończyła swoje przemówienie przesłaniem dla absolwentów. – Proszę nie zamykajcie się w  świecie medycyny, dbajcie o siebie i swoich najbliższych, znajdźcie czas na hobby, sport, dobrą książkę, film, teatr, spotkania ze znajomymi czy podróże. Chrońcie się przed wypaleniem zawodowym – mówiła.

Koniec podróży

W imieniu absolwentów głos zabrał Damian Zaręba, starosta roku. - Pamiętam jak 1 października 2015 byliśmy zebrani na tej auli podczas wykładu inauguracyjnego […] wtedy nie byliśmy świadomi tego jak długa i fascynująca podróż jest przed nami […] na pewnym etapie edukacji każdemu z nas towarzyszyły uczucia bezsilności, bezradności, wątpliwości i niepewności. Patrzę dziś teraz na nas i widzę szczęśliwych, dumnych i zadowolonych z siebie lekarzy. Myślę, że te trudne sytuacje sprawiły, że wytworzyła się między nami więź. Studia nie tylko dały nam możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, ale w ich czasie wytworzyły się przyjaźnie – mówił Damian Zaręba.

Podczas uroczystości nie zabrakło radosnego wyrzucenia biretów w górę, podziękowań i wspólnych fotografii. Uświetnił ją krótki recital dr Katarzyny Lisowskiej z Katedry Muzyki UJK.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka