Historyczny tytuł

Nauka jest kontynuacją i rozwinięciem dokonań poprzedników. To główna myśl wykładu nowego Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr. hab. Cezarego Kuklo.

Tytuł wręczono podczas uroczystego posiedzenia senatu uczelni. Prof. Cezary Kuklo jest historykiem, pochodzi z Białegostoku, pracuje na tamtejszym uniwersytecie, pełni szereg funkcji w Polskiej Akademii Nauk, jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania to historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, losy kobiet i rodzin. Został dziewiętnastym doktorem honorowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.– Poszukujemy ludzi, którzy dzięki niestrudzonej pracy badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i innej stali się dla nas wzorcami osobowymi, autorytetami. Profesor Cezary Kuklo jest dla mnie symbolem procesu restytucji autorytetu – mówił podczas otwarcia uroczystości prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Rektor Stanisław Głuszek  podkreślił, że autorytety stanowią siłę rozwoju społecznego, narażonego często na destrukcję.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Waldemar Kowalski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zakończył ją słowami. – Musimy pamiętać o wierności prawdzie. Tego uczy twórczość naukowa dostojnego doktora, a cnota ta nieobojętna była również Janowi Kochanowskiemu, patronowi naszej alma mater – mówił prof. Waldemar Kowalski i zacytował w tym kontekście fragment Psalmu 78 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego – „Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje/A do serca poważne przypuść słowa moje!/Dziwne gadki wam powiem, dziwne przypowieści/Lecz jako dziwne, tak też i prawdziwe wieści/Czegośmy się od ojców naszych nasłuchali/Kiedy siłę i cuda Pańskie wyznawali”. Oprócz tytułu, prof. Cezary Kuklo otrzymał także popiersie Jana Kochanowskiego. Opinie w sprawie nadania tytułu doktora honorowego wydali recenzenci: prof. Zbigniew Noga z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. Edward Opaliński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

– To piękne wyróżnienie i czuję się onieśmielony. Zwłaszcza kiedy patrzę na listę poprzedników z profesorami: Stanisławem Byliną, Tomaszem Schrammem i ze śp. profesorem Henrykiem Samsonowiczem. To dla mnie zaszczyt, że środowisko kieleckie postanowiło uhonorować mnie tym tytułem. Czuję dużą radość i zobowiązanie – mówi prof. Cezary Kuklo.

Tematem okolicznościowego wykładu nowego doktora honorowego UJK były dwie postaci, które wywarły wpływ na jego karierę naukową i białostocką humanistykę: prof. Andrzej Wyczański i prof. Andrzej Wyrobisz. – Profesor Andrzej Wyczański ukształtował mnie jako historyka i badacza, był moim mistrzem, przyjacielem. Profesor Andrzej Wyrobisz ukształtował mnie jako nauczyciela akademickiego tym bardziej, że teoria nauczania i pedagogika nie były ulubionymi przedmiotami studentów historii.[…] Obaj byli zawsze autentyczni w swoich dokonaniach zawodowych i życiowych, w uczestniczeniu w życiu społecznym, co wcale nie jest powszechne wśród ludzi nauki […] rzec można, że obaj hołdowali maksymie, iż „ilość szczęścia na ziemi jest nieograniczona i żeby być szczęśliwym wcale nie trzeba go zabierać innym” – mówił prof. Kuklo. W swoim wykładzie podkreślał, że nauka opiera się na kontynuacji i dokonaniach poprzedników. – Pragnę życzyć wszystkim, aby państwa dorobek naukowy był obecny w pracach uczniów i następców jak najdłużej – stwierdził.

W uroczystości profesorowi towarzyszyli najbliżsi i grupa współpracowników z Uniwersytetu w Białymstoku z rektorem, prof. dr. hab. Robertem Ciborowskim.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka