Wspólnie ze Strefą

Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie ściśle współpracował ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. Efektem będą staże studenckie i absolwenckie, projekty wdrożeniowe oraz prace magisterskie i doktorskie.

Umowę w tej sprawie parafowali: prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Marcin Perz, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. - Specjalna Strefa Ekonomiczna jest stymulatorem naszej współpracy w realizacji działań naukowych, projektów wdrożeniowych, potrzeby wymiany myśli, możliwości aplikowania do projektów praktycznych. To prospołeczne działanie, które umożliwi rozwój uczelni, a także przyniesie korzyści Specjalnej Strefie Ekonomicznej – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Marcin Perz, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice zwrócił uwagę na szansę, jaką otwiera przed nami nowa perspektywa unijna, dzięki której do Polski trafi bilion złotych z przeznaczeniem na inwestycje. – Jako województwo świętokrzyskie musimy być przygotowani to tego, aby maksymalnie wykorzystać te pieniądze i nie zmarnować szansy, którą daje nam Polski Ład (program rządowy zakładający szybki rozwój kraju w najbliższych latach – red.) – mówi Marcin Perz.

Współpraca SSE Starachowice i UJK jest koniecznością. Jak przyznał Marcin Perz, firmy inwestujące w naszym regionie są obsługiwane przez kancelarie doradcze, które wymagają pogłębionej analizy społeczno – gospodarczej. Kluczową rolę odgrywa tu potencjał naukowy i współpraca biznesu z uczelniami wyższymi. – Postaramy się umożliwić staże studenckie i absolwenckie. Będziemy inicjowali prace magisterskie i doktoraty – mówił prezes Marcin Perz. Stypendia i granty badawcze finansować będzie Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Tylko w czterech ostatnich latach funkcjonowania SSE „Starachowice” udało się uzyskać pozyskać inwestorów na kwotę 2,6 miliarda złotych.

W planach jest otwarcie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego -  jednostki, która będzie śledzić rozwiązania w Europie i Polsce i dobre praktyki stosować w naszym regionie. Takie obserwatoria funkcjonują w sąsiednich województwach. Duża rolę w tworzeniu takiego obserwatorium ma odgrywać nasza uczelnia.

Parafowaniu umowy towarzyszył poseł Krzysztof Lipiec. – To ważne wydarzenie, gdyż dziś rozwój przedsiębiorczości musi być oparty o wiedzę. Nie ma w naszym województwie lepszego miejsca dla wiedzy niż Uniwersytet Jana Kochanowskiego – podkreślił poseł Krzysztof Lipiec. Jego zdaniem, połączenie sił nauki i przedsiębiorczości jest  nawiązaniem do wielkich tradycji Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-06-28 11:01

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka