Święto Uniwersytetu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego obchodził swoje święto. To moment na podsumowanie ostatnich miesięcy, nagrody i promocje.

Piękna, letnia pogoda 17 czerwca sprawiła, że tegoroczne Święto Uczelni będziemy ciepło wspominać. Dzięki poluzowaniu obostrzeń pandemicznych mogła wziąć w nim udział większa ilość osób, oczywiście z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.

W stronę normalności

Tegoroczne święto podzielone było na dwie części . W pierwszej odbyło się uroczyste posiedzenie senatu. Podczas swojego przemówienia prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podsumował miniony rok akademicki, w dużej mierze naznaczony pandemią koronawirusa i nauczaniem zdalnym. – Podejmujemy działania niwelujące jakościowe niedoskonałości zdalnego nauczania. Jednocześnie rekomenduję, aby zaliczenia i egzaminy, w tym egzaminy dyplomowe i inne zajęcia na ostatnich latach studiów, odbywały się w kontakcie – mówił prof. Stanisław Głuszek.

Potrzeba wspólnoty

Dużą część swojego przemówienia rektor poświęcił współpracy uczelni z otoczeniem, w tym z samorządami. – Powinniśmy więcej zrobić, aby uczynić Kielce miastem akademickim, z pożytkiem demograficznym, gospodarczym, biznesowym dla Kielc i województwa, z korzyścią dla każdego mieszkańca naszego regionu – mówił rektor. Słowa skierowane były do obecnych na uroczystości włodarzy miasta i województwa, a także przedstawicieli Sandomierza i Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie znajdują się filie naszej uczelni. Jako przykłady działań prorozwojowych, profesor Stanisław Głuszek wymienił działania związane z otwarciem nowych kierunków: w Kielcach to wspólne kierunki z Politechniką Świętokrzyską (inżynieria biomedyczna) i Wyższym Seminarium Duchownym (teologia) oraz zwiększenie miejsc na kierunku lekarskim. W Piotrkowie i Sandomierzu to utworzenie kierunku pielęgniarstwo. Goście potwierdzili chęć współpracy, np. burmistrz Sandomierza, Marcin Marzec zaznaczył, że pielęgniarstwo w Sandomierzu nie jest już możliwością, ale koniecznością. – Średnia wieku pielęgniarki w sandomierskim szpitalu to 55 lat. Za chwilę okaże się, że nie będzie opieki nad mieszkańcami naszego miasta i regionu – mówił Marcin Marzec.

Medal dla zasłużonych

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i listy gratulacyjne dla studentów uczelni, w tym stypendystów ministra edukacji i nauki i laureatów Nagród Rektora. Po raz pierwszy wręczone zostały medale Zasłużony dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, drugie wyróżnienie po tytule doktora honorowego. Otrzymali je poseł Krzysztof Lipiec, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i biznesmen Michał Sołowow. Dwaj pierwsi w emocjonalnych wystąpieniach mówili o swojej pracy na rzecz Uniwersytetu. Poseł Krzysztof Lipiec, nasz absolwent i członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, uznał to wyróżnienie za jedno z najważniejszych w swojej karierze zawodowej i politycznej.

Przesłanie Michała Sołowowa

Duże wrażenie zrobił na uczestnikach list Michała Sołowowa. Najbogatszego Polaka reprezentował mecenas Wojciech Ciesielski, który odczytał list. – „Ubi patria est cor tuum” (tam gdzie ojczyzna, tam jest serce twoje), ta parafraza ewangelicznej myśli świętego Mateusza określa moją relację z Polską, z Kielcami i z kieleckim uniwersytetem także. Mojemu sercu zawsze bliskie było i jest miasto, w którym się urodziłem, kształciłem, a także rozpocząłem swoją działalność gospodarczą, osiągając aktualną pozycje w biznesie. Kielce i jego środowisko, także akademickie, traktuję, jako „patria”, moją ojczyznę – napisał Michał Sołowow. Swoją karierę biznesową porównał do rozwoju naszej uczelni. Laureat zaznaczył, że rola Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w rozwoju gospodarczym i społecznym miasta i regionu jest kluczowa. Podkreślił także rolę uczelni w skali globalnej. – Nie do przecenienia jest rola uniwersytetu, a nauki w ogólności, w podjęciu wyzwań, jakie stoją obecnie przed światem w każdym aspekcie jego funkcjonowania, od ekonomii, technologii, medycyny i biologii, aż do myśli społecznej i filozofii systemów wartości. Dynamicznie rozwijająca się rzeczywistość, niestety także w złych kierunkach, winna skłaniać nas wszystkich do intensywnych prac naukowych, technologicznych, gospodarczych, ale i filozoficzno – społecznych, które powstrzymają postępującą degradację środowiska, ale też upadek systemów wartości czy porządków prawnych utrzymujących naszą cywilizację w bezpiecznych ramach – pisze Michał Sołowow. W swoim liście stwierdza, że tylko nauka „nieskrępowana jakimiś ortodoksyjnymi ramami ideologicznymi, czy politycznymi, nauka wolna” jest gwarancją rozwoju. – Moją troską jest to, aby uczelnie wyższe były miejscem ścierania się różnych koncepcji, miejscem otwartym na poglądy i współpracę ze światem. Tylka taki status uczelni pozwala na postęp skorelowany ze zmianami na świecie, w duchu uniwersalnych wartości - uważa Michał Sołowow. List kończy się apelem do studentów i absolwentów. – Chciałbym, aby historia mojego sukcesu była swoistym drogowskazem dla ludzi młodych, także studentów i absolwentów uniwersytetu, drogowskazem, na którym widnieje napis „nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, które wymagają ponadprzeciętnego wysiłku, zrobienia czegoś więcej” – kończy swój list Michał Sołowow.

Życzenia ministra

List do społeczności akademickiej UJK napisał też Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Odczytał go Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. – Cytując Jana Kochanowskiego „Serce roście patrząc na te czasy”, pomimo, że poeta we skazanym fragmencie opisuje piękno budzącej się do życia przyrody, to jednak obserwowanie rozwoju największego uniwersytetu województwa świętokrzyskiego napawa podobnym entuzjazmem – napisał minister Przemysław Czarnek, życząc społeczności akademickiej UJK wszelkiej pomyślności. – Świętokrzyska alma mater jest odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju Polski, jakiego doświadczamy w ostatnich latach – czytamy w liście Przemysława Czarnka.

Promocje doktorskie

W drugiej części uroczystości wręczono promocje doktorom i doktorom habilitowanym naszej uczelni. Gratulując promowanym osobom, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK zaznaczył, że tytuł naukowy jest etapem kariery, a nie jej celem. – Jest to uwieńczenie pewnego etapu pracy naukowej, które jest jednocześnie przepustką i zobowiązaniem do dalszej i wytężonej pracy – mówił rektor. W uroczystości brali udział promotorzy i bliscy naszych nowych doktorów. Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć wspólnej fotografii i radosnego wyrzucenia biretów w górę.

Lista nowych doktorów (z promotorami)  i doktorów habilitowanych.

Tytuł doktora habilitowanego otrzymali: Monika Barbara Podgórska i Anna Łubek z Instytutu Biologii UJK oraz Marzena Wiernicka z Collegium Medicum

Tytuł doktora otrzymali: 

Wydział Humanistyczny

-  Paweł Bezak (promotor prof. dr hab. Adam Massalski), Renata Cuprych (promotor dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK, promotor pomocniczy dr Ewa Boksa), Aleksandra Kasprzyk (promotor dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK), Kamil Sasal (promotor dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK, promotor pomocniczy ks. dr Tomasz Gocel), Karolina Święcich (promotor dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK), Olga Ziopaja (promotor dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK), Ewelina Kaczor (promotor prof. dr hab. Krzysztof Bracha)

Collegium Medicum

- Anna Zmyślna (promotor prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński), Justyna Żurawska (promotor dr hab. Marcin Sikorski, prof. UJK), Małgorzata Jasińska (promotor dr hab. Marcin Sikorski, prof. UJK), Aneta Chrut (promotor prof. dr hab. Stanisław Głuszek), Grzegorz Wróbel (promotor prof. dr hab. Tadeusz Kuder), Bartłomiej Nowak (promotor dr hab. Marcin Sadowski), Natalia Habik - Tatarowska (promotor dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK), Marta Mierzwa – Molenda (promotor dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK), Przemysław Karolak (promotor dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK), Michał Paprocki (promotor dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK), Anna Huruk – Kuchinka (promotor prof. dr hab. Stanisław Góźd), Magdalena Dolecka – Ślusarczyk (promotor prof. dr hab. Zbigniew Siudak), Agnieszka Dębska (promotor dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK), Sylwia Jopkiewicz (promotor dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK), Agnieszka Zawadzka (promotor dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK)

Wydział Pedagogiki i Psychologii

- Magdalena Kalista – Jasiak (promotor dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK), Renata Kopyś (promotor dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

- Sylwia Hlebowicz (promotor prof. dr hab. Krzysztof Kubiak), Emil Smardz (promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia), Sylweriusz Marcin Królak (promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia)

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

- Agnieszka Malinowska (promotor dr hab. Joanna Czerwik – Marcinkowska, prof. UJK), Michalina Panek–Wójcicka (promotor prof. dr hab. Renata Piwowarczyk), Magdalena Trojak (promotor dr hab. Jan Pałyga), Tomasz Sobala (promotor dr hab. Rafał Podlaski prof. UJK, promotor pomocniczy dr Maciej Kocurek), Nina Kinga Rędzia (promotor prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz), Milena Małgorzata Piotrowska (promotor prof. dr hab. Francesco Giacosa,  promotor pomocniczy dr Peter Kovacs), Paweł Wołowiec (promotor prof. dr hab. Janusz Braziewicz, promotor pomocniczy dr hab. Paweł Kukołowicz), Sławomir Chwałek (promotor dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK), Grzegorz Pabian (promotor dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK)

Wydział Sztuki

- Krzysztof Borkowski (promotor Ś.P prof. Tomasz Sikorski), Roksana Kularska – Król (promotor Ś.P. prof. Tomasz Sikorski), Anna Zwoniarska (promotor dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK), Małgorzata Kobus (promotor prof. dr hab. Małgorzata Bielecka), Ewa Wiśniewska – Zduniak (promotor prof. dr hab. Małgorzata Bielecka)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-06-28 11:02

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka