Święto psychologii

„Rodzina a przeciwności losu. Czas pandemii” to tytuł konferencji naukowo – szkoleniowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK. Podczas otwarcia świętowano jubileusz profesor Ireny Pufal-Struzik i podpisano porozumienie z kieleckim magistratem.

Konferencja zapoczątkowała XVIII Dni Profilaktyki, które odbywają się w Kielcach.  Spotkanie zaczęło się od miłego akcentu. Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK wręczył list gratulacyjny dla profesor Ireny Pufal-Struzik z okazji 45-lecia pracy naukowej. Po odczytaniu oficjalnej treści listu, rektor złożył osobiste życzenia. – Jest pani profesor przykładem restytucji autorytetu. Tego nam najbardziej potrzeba w aktualnej sytuacji rozwoju społecznego. Zatracamy autorytety, a pani profesor jest przykładem przywrócenia autorytetu – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Wśród podziękowań, często powtarzano, że to właśnie dzięki staraniom jubilatki, od pięciu lat na naszej uczelni funkcjonuje kierunek psychologia.

Podczas spotkania podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Urzędem Miasta w Kielcach. Parafowali je prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK i Bogdan Wenta, prezydent Kielc. W ramach tego porozumienia odbędą się badania mieszkańców Kielc dotyczące tego, jak doświadczenia traumatyczne z czasów młodości miały wpływ na późniejsze życie. Profesor Stanisław Głuszek mówiąc o traumach powołał się na swoje doświadczenie lekarskie. – Medycyna i choroba jest ciągłą traumą psychologiczną  dla pacjenta, ale także dla lekarza, który na przykład doświadcza niepowodzenia leczniczego – mówił rektor. Jako przykład oddziaływania traumy z dzieciństwa na późniejsze życie, prof. Stanisław Głuszek podał przykład ludzi chorobliwie otyłych. Istnieją naukowe opracowania, które wiążą ten stan z traumą dziecięcą, np. zaznaniem pedofilii lub przemocy.

Prezydent Kielc, Bogdan Wenta podkreślił, że porozumienie z uniwersytetem jest częścią współpracy ze środowiskiem akademickim, bez którego miasto nie będzie się rozwijać.  Efekty badań posłużą do przygotowania badań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Kielc. Jak zapewnia dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK i kierownik Katedry Psychologii będą także cennym materiałem naukowym. 

Podczas uroczystości nagrodzono też uczniów, laureatów konkursu dla dzieci w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to” i konkursu profilaktycznego „Bezpieczny Internet”. W auli Centrum Edukacji Artystycznej można było obejrzeć nagrodzone prace.

Po części oficjalnej miały na platformie ZOOM odbyły się wystąpienia konferencyjne i warsztaty.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka