Stwórz logo i wygraj wyjazd na Azory

Zachęcamy studentów UJK do udziału w konkursie na logo projektu ATHENA realizowanego przez zespół Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK. Nagrodą dla zwycięzcy jest bezpłatny wyjazd na spotkanie projektowe konsorcjum, które odbędzie się w 2022 roku na Azorach.

Zachęcamy studentów UJK do udziału w konkursie na logo projektu ATHENA realizowanego przez zespół Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK. Nagrodą dla zwycięzcy jest bezpłatny wyjazd na spotkanie projektowe konsorcjum, które odbędzie się w 2022 roku na Azorach.

ATHENA to projekt współfinansowany z programu Horizon 2020. Jego celem jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

Wybrane w drodze konkursu logo posłuży konsorcjum przez kolejne 4 lata do identyfikacji wizualnej przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu.

Projekty  (pliki png. jpg. gif.) należy nadsyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres  Athena.logo.competition@gmail.com do 31.05.2021. Nagrodą jest sfinansowanie kosztów wyjazdu na spotkanie projektowe, które odbędzie się na Azorach w 2022 roku.

Więcej informacji nt. projektu na stronie Horyzont 2020. Osoby do kontaktu: dr Ana Kaminska (ana.kaminska@ujk.edu.pl), dr Joanna Rudawska (joanna.rudawska@ujk.edu.pl)

Regulamin do pobrania

Plakat do pobrania

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2021-06-01 12:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka