Spotkanie z doktorantami

W auli Rektoratu UJK odbyło się spotkanie z doktorantami. Wzięły w nim udział władze Uczelni, Szkoły Doktorskiej i przedstawiciele jednostek UJK związanych z doktorantami.

Tytuł spotkania to „Nauka, projekty, publikacje”. Za pośrednictwem platformy ZOOM uczestniczyli w nim doktoranci i ich promotorzy.– Potrzebne jest zwiększenie aktywności naukowej i badawczej uczestników Szkoły Doktorskiej. Dotyczy to doktorantów, ale kluczową rolę odgrywa w tym procesie promotor, który jest mistrzem – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W programie spotkania były wystąpienia związane z aktualnymi sprawami dotyczącymi doktorantów, możliwością aplikowania o granty naukowe, wyjazdów zagranicznych oraz odbyła się dyskusja z zainteresowanymi.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych obejmujących jedenaście dyscyplin naukowych.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-17 14:35

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka