Spotkanie z doktorantami

Z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i władz Szkoły Doktorskiej odbędzie się spotkanie z doktorantami Szkoły Doktorskiej i studiów doktoranckich poświęcone tematyce "Nauka - Projekty - Publikacje".

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 11 maja o godzinie 15 w auli Rektoratu UJK, będzie można je obejrzeć na platformie ZOOM. W programie spotkania (szczegóły poniżej) jest kilka wystąpień dotyczących aktualnych spraw dotyczących doktorantów.

Program spotkania

  • Wystąpienie Rektora UJK prof. dra hab. Stanisława Głuszka (ok. 5 min.)
  • Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - Doktoranci w wewnętrznych projektach Uczelni (ok. 15 min. w języku angielskim)
  • Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Francesco Giacosa - Doktoranci w projektach badawczych promotorów (ok. 15 min. w języku angielskim)
  • Prof. dr hab. Zbigniew Siudak – Aktywność zagraniczna doktorantów z perspektywy promotora (ok. 15 min.)
  • Kierownik Działu Nauki mgr Agnieszka Bygar – Doktoranci w ofercie NCN i NAWA (ok. 20 min.)
  • Kierownik Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej mgr Beata Banach - Rząca - Program Erasmus dla doktorantów  (ok. 10 min. w języku polskim i angielskim)
  • Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mgr Magdalena Płódowska – Projekty naukowe z perspektywy doktoranta (ok. 10 min. w języku polskim)
  • Dyskusja z doktorantami

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka