Stoimy w miejscu

Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie uczynienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jednostką podległą Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego.

29 kwietnia władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego spotkały się w tej sprawie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na czele z Markiem Bogusławskim,  wicemarszałkiem województwa oraz dyrekcją i przedstawicielami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. 

Na wstępie prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, przytoczył fragment z raportu po wizytacji Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, niezależnej instytucji zajmującej się jakością kształcenia na uczelniach i kierunkach medycznych. – W uwagach do tego raportu jest adnotacja o konieczności utworzenia szpitala klinicznego na wzór Uniwersytetu Zielonogórskiego - podkreślił prof. Stanisław Głuszek. W 2017 roku w Zielonej Górze powstał Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego, w którym większość udziałów (51 procent) na Uniwersytet Zielonogórski, pozostała część należy do województwa lubuskiego.  Szpital znakomicie funkcjonuje po przekształceniu. To właśnie w nim, 4 marca ubiegłego roku,  zdiagnozowano pierwszy przypadek COVID-19 w naszym kraju. Placówka ma bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Studenci medycyny w Zielonej Górze odbywają praktyki w swoim szpitalu i uczelnia nie ponosi kosztów kształcenia klinicznego  (jak to się dzieje w Kielcach).  Dodatkowo, motywuje to absolwentów zielonogórskiej medycyny do pozostania w rodzinnym mieście i regionie. Szpitale uniwersyteckie funkcjonują w największych miastach Polski i Europy. Są zdecydowanymi liderami zarówno w służbie zdrowia jak i edukacji.

Wariant lubuski miał być zastosowany w Kielcach. Temat powstania spółki z większościowym udziałem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pojawił się podczas wcześniejszych spotkań z władzami województwa i parlamentarzystami. Podczas ostatniego spotkania w Rektoracie UJK został sceptycznie przyjęty, gdyż procedury nie pozwalają na zastosowanie tego wariantu w Kielcach. Dodatkowo komplikuje to sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który od wielu lat boryka się z zadłużeniem, choć dzięki zabiegom obecnej dyrekcji udało się go zmniejszyć w ostatnim czasie.

Dyskutowano też o pomyśle utworzenia nowego Szpitala Uniwersyteckiego, który powstałby „od zera”, np. w miejscu dawnego „Szpitalika Dziecięcego” przy ulicy Langiewicza w Kielcach. Pozytywnie nastawione są do tego władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Nie możemy cały czas skupiać się na problemach, trudnościach i przeszkodach. Musimy szukać porozumienia, które rozwiąże te sprawy – mówiła dr Aleksandra Pisarska, kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Spotkanie zakończyło się pozytywnym akcentem. Prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK zaproponował powstanie zespołów roboczych, które zajmą się sprawą przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szpital Uniwersytecki. – Od dwóch lat stoimy w tym samym miejscu naszej dyskusji. Czas to zmienić. Medycyna jest kołem napędowym naszego regionu, uwzględniona została w jego strategii rozwoju. Stwórzmy harmonogram działań, tylko wtedy osiągniemy cel. Kiedyś mówiono, że nie ma szans na medycynę w Kielcach i moje wizje w tym temacie są nierealne. Jednak okazało się, że było to możliwe – mówi prof. Stanisław Głuszek. 

Ostateczną decyzję podejmą radni sejmiku wojewódzkiego. To od nich zależy los kieleckiej medycyny. Przypomnijmy, że w 2021 roku mury Collegium Medicum UJK opuszczą pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego w Kielcach. W rankingach medialnych i opracowaniach naukowych, powstanie medycyny w Kielcach, to jedno z najważniejszych wydarzeń XXI wieku w naszym mieście.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-01 14:47

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka