Dzień Geografa z Geoparkiem

W Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach każdego roku, w kwietniu organizowany jest Dzień Geografa. W tym roku odbędzie się w środę, 28 kwietnia.

           Święto zostało ustanowione, by upamiętnić geografów, którzy dokonując nowych odkryć poświęcili swoje życie. Jego celem jest  uświadomienie roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej oraz aplikacyjnej,
a także geografii jako przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia. Patronat nad obchodami Dnia Geografa sprawuje Komitet Nauk Geograficznych PAN. Tegoroczne święto geografów obchodzone w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach honorowym patronatem objęli JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek oraz Dziekan WNŚiP dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK.

          W 2021 roku Dzień  Geografa obchodzony jest pod hasłem „Polskie Geoparki”. W naszym województwie funkcjonuje Geopark Świętokrzyski. W dniu 21 kwietnia 2021 r. został on wpisany na listę Światowych Geoparków UNESCO i jest pierwszą, w całości położoną w Polsce, tego typu instytucją.
           Dyrekcja Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach pragnie podkreślić znaczenie tego wydarzenia dla rozwoju naszego regionu przez wspólne zorganizowanie z Geoparkiem Świętokrzyskim, w ramach obchodów Dnia Geografa, popularnonaukowej sesji dla uczniów świętokrzyskich szkół oraz studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Rreferat pt. „Geopark Świętokrzyski – od lokalnej inicjatywy do Światowego Geoparku UNESCO” wygłosi przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin „Geopark Świętokrzyski”, mgr Michał Poros.

          Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji, która odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. (środa), w godzinach od 10.00 do 12.00. Sesja poprowadzona będzie w sposób zdalny za pomocą platformy Microsoft Teams (link do spotkania Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania).        

 

Dyrekcja Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka