Więcej miejsc na medycynie

Pojawiły się limity przyjęć na rok akademicki 2021/22 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Dla kandydatów ma kierunek lekarski mamy ważną informację.

14 kwietnia ukazało się Zarządzenie Rektora UJK w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022. Na studiach pierwszego stopnia na kandydatów czeka 3001 miejsc, na studiach drugiego stopnia 1385 miejsc.

Z nowych limitów powinni ucieszyć się kandydaci na kierunek lekarski.  Podczas tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego zamierza przyjąć 100 osób na studia stacjonarne i 75 osób na studia niestacjonarne. To wzrost w porównaniu z naborem z poprzednich lat, kiedy to limit na studia stacjonarne wynosił 75 osób, a niestacjonarne 50 osób. Oprócz tego, przyjętych zostanie 50 osób na studia w języku angielskim. – Wystąpiliśmy do ministerstwa z prośbą o zwiększenie limitu przyjęć. Jest to dla nas z pewnością wyzwanie organizacyjne, ale mamy możliwość przyjęcia większej liczby osób  – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zwiększenie liczby studentów medycyny jest podyktowane problemami w służbie zdrowia, która boryka się z brakiem personelu medycznego.

Uczelnia zamierza otworzyć nowy kierunek w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Na pielęgniarstwie czeka tam 50 miejsc na studiach I stopnia. Do otwarcia tego kierunku potrzebna jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-05-14 10:33

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka