Wciąż nowe wyzwania

Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem i pomysłami. W Collegium Medicum UJK odbyła się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie”.

Trzydniowa konferencja rozpoczęła się w czwartek, 15 kwietnia. - Nie ma dyscypliny w medycynie w której pielęgniarstwo nie miałoby podstawowego i kardynalnego znaczenia. Dzięki naszej konferencji jest możliwość aktualizacji wiedzy. Medycyna się zmienia, świat się zmienia i pojawiają się nowe wyzwania w pielęgniarstwie, którym trzeba sprostać – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jednym z takich wyzwań jest pandemia koronawirusa. Ten temat pojawił się podczas konferencji, pierwszy z warsztatów dotyczył zadań pielęgniarki wobec pacjenta z otwartą drogą oddechową.

Prof. Stanisław Głuszek w swoim wykładzie wygłoszonym podczas  otwarcia konferencji skupił się na temacie chirurgicznego leczenia otyłości. Zdaniem profesora, interwencja chirurgiczna powinna stanowić część ustrukturyzowanego programu obejmującego dietę, fizjoterapię i terapię behawioralną. - Jeśli tego nie ma, wysiłki chirurga stają się bezsensowne i nie przynoszą pożądanych efektów – mówił prof. Stanisław Głuszek.  

Gościem konferencji była Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W swojej prezentacji zwróciła uwagę na postępujące „starzenie się”  personelu pielęgniarskiego. Dziś średni wiek pielęgniarki to 52 lata i prognozuje się, że za 15 lat średni wiek wyniesie 64 lata. – Jeśli nie zwiększymy liczby osób studiujących pielęgniarstwo, to za 15 lat polska pielęgniarka będzie emerytką – mówiła Zofia Małas. Zwróciła też uwagę na konieczność opieki psychologicznej, zwłaszcza nad młodszymi pielęgniarkami, które w czasie pandemii spotkały się z dużą ilością umierających. – To doświadczenie sprawia, że wiele osób jest na skraju załamania nerwowego i wymaga pomocy psychologa – mówi Zofia Małas.

Trzydniowa konferencja odbywa się w formie online, transmisje realizuje Uniwersyteckie Centrum Mediów. Wśród prelegentów są naukowcy z kilku polskich ośrodków akademickich i Wielkiej Brytanii. W konferencji uczestniczą także goście z Czech i Słowacji. Spotkanie ma charakter otwarty, warsztaty i wykłady można  obejrzeć na internetowej stronie konferencji https://piel.ujk.edu.pl/index.php/pl/.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-04-20 12:32

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka