Informacja ws. systemu antyplagiatowego

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem rektora UJK ws. Systemu Antyplagiatowego

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku uczelnie mają obowiązek korzystać z prowadzonego przez ministra Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA - https://jsa.opi.org.pl/), służącego do badania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich.

Konta w systemie JSA zakładane są przez Administratora Systemu Antyplagiatowego na podstawie zgłoszenia z służbowego adresu e-mail, zawierającego imię i nazwisko, wydział oraz pełnioną funkcję (promotor, recenzent, biuro) przesłanego na adres e-mail: plagiat@ujk.edu.pl. Baza wiedzy - instrukcja dodawania pracy, filmy instruktażowe, kurs e-learningowy, interpretacja raportu z badania antyplagiatowego, itp. - dostępna jest na stronie JSA w zakładce BAZA WIEDZY (https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/).

Zgodnie z informacją przekazywaną Państwu drogą e-mail dnia 4 lutego 2020 roku przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania dostępu do systemu JSA w wersji "JSA DEMO".

Wersja ta różni się tym, że można w niej sprawdzać wszystkie prace również zaliczeniowe, przejściowe, rozdziały itp. a raporty z niej generowane nie są nigdzie publikowane i nie wpływają na ostateczną ocenę pracy.

Baza porównawcza jest identyczna jak w wersji produkcyjnej JSA.

Należy jednak pamiętać, że sprawdzenie pracy lub jej fragmentu w wersji "JSA DEMO", będącej środowiskiem testowym systemu JSA, nie spełnia obowiązku przejścia procedury antyplagiatowej a pracę ostateczną należy sprawdzić w wersji produkcyjnej i zaakceptować raport.

Osoby chętne do założenia takiego konta, proszone są o kontakt na adres plagiat@ujk.edu.pl.

Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-04-16 08:31

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka