Nabór do Polskiej Akademii Nauk

W grudniu poznamy nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Do końca lipca trwa zgłaszanie kandydatów.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu 16 marca podjęło uchwałę o przeprowadzeniu wyboru nowych członków krajowych. Wybór odbędzie się na 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii 2 grudnia 2021 r.

Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje:

1)     trzech członków Akademii lub

2)     rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

3)     senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

4)     pięciu  osób,  które wyróżniają się  szczególnie  dorobkiem  naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna  osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybór do grona członków Polskiej Akademii Nauk dotyczy całego krajowego środowiska naukowego.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej można przesyłać do 30 lipca na adres Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki).

Więcej informacji TUTAJ

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-04-14 09:18

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka