Odeszła dr Elżbieta Lisowska

Z ogromnym żalem i niewypowiedzianym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.02.2021 roku odeszła od nas dr Elżbieta Lisowska, człowiek szlachetny, dobry i prawy.

Z ogromnym żalem i niewypowiedzianym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.02.2021 roku odeszła od nas dr Elżbieta Lisowska, człowiek szlachetny, dobry i prawy.

Doktor Elżbieta Lisowska studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Od 1984 roku pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, później także jako wychowawca w Internacie Zespołu Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach. Obecnie zatrudniona była jako adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Elżbiety Lisowskiej dotyczyły selekcji progowych w szkołach podstawowych, diagnostyki pedagogicznej w pracy z dzieckiem i rodziną, diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym, diagnostyki w resocjalizacji i pracy socjalnej oraz problematyki wypalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników zawodów społecznych. Opublikowała 5 monografii naukowych oraz kilkadziesiąt artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych.

Jako człowiek o wielkim sercu podejmowała liczne działania służące ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Przez wiele lat współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych „4 Kąty”, organizacji usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, wykonywaniu zadań w ramach wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacji „Kampanii Biała Wstążka”. 

Dr Elżbieta Lisowska pozostanie w naszej pamięci jako badaczka zajmująca się problemami społecznymi, ceniony dydaktyk, ale przede wszystkim jako znakomita Osoba, życzliwa Koleżanka, zawsze w pełni oddana i zaangażowana w pracę naukową, dydaktyczną i pomocową. Dziś czujemy wielką pustkę i smutek. Pamięć o dr Elżbiecie Lisowskiej będzie w naszych sercach zawsze żywa.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-02-26 15:22

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka