Spotkania z Rektorem

Władze uczelni chcą poznać aktualną sytuację i potrzeby. Służą temu wizytacje wydziałów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W piątek, 12 lutego prof. Stanisław Głuszek wizytował Filię UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Władze uczelni chcą poznać aktualną sytuację i potrzeby. Służą temu wizytacje wydziałów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozpoczął swoją kadencję rektorską od wizytacji poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych uczelni. – Chcę zapoznać się z infrastrukturą i poznać ludzi pracujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Dzięki temu mam okazję dokładnie poznać potrzeby naszej uczelni – mówi prof. Stanisław Głuszek.

W piątek, 12 lutego delegacja wladz uczelni wyjechała do naszej Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz rektora, prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, w Piotkowie pojawili się prorektorzy: prof. dr hab. Jarsoław Karpacz, prorektor do spraw Rozwoju i Finansów, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw Medycznych oraz kanclerz Uczelni, dr Aleksandra Pisarska. Władze UJK chcą zapoznać się z aktualną sytuacją i potrzebami piotrkowskiej Filii, zaplanowano kilka spotkań z pracownikami. 

Nie inaczej było podczas niedawnej wizyty w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Rektor w towarzystwie prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki, prorektora do spraw nauki zwiedził niemal wszystkie pomieszczenia biblioteki i Działu Zabezpieczenia Informatycznego, który mieści się w tym samym budynku. Andrzej Antoniak, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mówił o bieżącej działalności biblioteki oraz o jej potrzebach, dotyczących między innymi powiększenia powierzchni magazynowej. Prof. Stanisław Głuszek zapoznał się z księgozbiorem bibliotecznym i przekazał swoje uwagi dotyczące gromadzenia zbiorów. Był czas na rozmowy z szeregowymi pracownikami oraz ze studentami, którzy w tym czasie korzystali z biblioteki.

Część rozmów dotyczyła samej literatury, na przykład twórczości Emila Zegadłowicza, która znajduje się w zbiorach naszej biblioteki oraz cennych starodruków.

Prof. Stanisław Głuszek odwiedził też Dział Zabezpieczenia Informatycznego, łącznie z serwerownią, która jest „cyber sercem” Uniwersytetu.

Piotr Burda

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-02-16 08:17

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka