Pierwsze posiedzenie

W Rektoracie UJK odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni nowej kadencji.

To druga Rada Uczelni w historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a pierwsza wybrana na pełną kadencję, do końca 2024 roku. Jej zadaniem jest między innymi opiniowanie projektu statutu uczelni, opiniowanie strategii uczelni, monitorowanie stanu finansów, wskazywanie kandydatów na rektora.

Podczas pierwszego posiedzenia, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zaprezentował uczelnię i mówił o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w najbliższym czasie.

W skład nowej Rady Uczelni weszły trzy osoby z ramienia uczelni: dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK i dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK. Kolejne trzy osoby pochodzą ze środowiska zewnętrznego. To Paweł Sowisło (adwokat),  Bartosz Stemplewski (dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego) i prof. dr hab. Mirosław Wielgoś (lekarz, ginekolog i były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), który został przewodniczącym Rady. Jej skład uzupełnia przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Kinga Sabat.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka