Nowa organizacja zajęć na uczelni

W strefie żółtej zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, w strefie czerwonej w formie zdalnej. Ukazało się Zarządzenie Rektora UJK w sprawie organizacji zajęć.

W związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa rząd wprowadził obostrzenia regulujące między innymi sposób funkcjonowania szkół i uczelni wyższych. Decyzją rządu w strefie czerwonej zajęcia na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych w strefie czerwonej odbywać się będą w sposób zdalny, z wyłączeniem zajęć praktycznych. W strefie żółtej mogą się odbywać w formie hybrydowej, czyli w części zdalnie lub stacjonarnie.

19 października ukazało się zarządzenie nr 238/2020 regulujące sposób prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Czytamy w nim:

„Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są realizowane w następujących formach:

1) hybrydowej tj. zdalnej i stacjonarnej (tradycyjnej) – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie żółtej,

2) zdalnej – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie czerwonej, z wyłączeniem zajęć:

a) które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

b) przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Praktyki studenckie odbywają się w tradycyjnej formie, a w wyjątkowej sytuacji mogą odbywać się zdalnie. Dziekani wydziałów i filii mogą proponować zmianę sposobu prowadzenia zajęć za zgodą rektora. W przypadku zajęć obowiązuje reżim sanitarny.

W obecnej sytuacji to oznacza, że zajęcia w Kielcach i Piotrkowie odbywają się zdalnie (z wyjątkiem zajęć praktycznych), natomiast zajęcia w naszej filii w Sandomierzu odbywają się w sposób hybrydowy. Ta sytuacja może ulec zmianie w zależności od decyzji  dotyczących poszczególnych stref. Dlatego prosimy o śledzenie informacji rządu i Ministerstwa Zdrowia dotyczących poszczególnych stref. Zwykle podawane są one w czwartki. Można je znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-26 09:50

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka