Projekt DUN

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało prawie 39,5 tysiąca złotych na wydanie i druk drugiego tomu publikacji dotyczącej osiągnięć naukowych środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pragniemy poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 696/P-DUN/2019 z dnia 02.04.2019 r. przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach środki finansowe na lata 2019–2020 w wysokości 39 446,57 zł (2019 – 20 000,35 zł; 2020 – 19 446,22 zł) na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (w ramach umowy nr 696/P-DUN/2019 z dn. 21.05. 2019 r.).

Zadanie dotyczy wydania i druku publikacji pt. Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań  w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 1975, t. 2: maj 1975 –  maj 1977 pod red. Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika.

Tematyka niniejszej dwutomowej edycji dotyczy wyników naukowych osiągnięć środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowatorski charakter publikacji, będącej efektem autorskich prac badawczych i naukowych ustaleń, polega na krytycznym opracowaniu i upowszechnieniu interdyscyplinarnej problematyki wykładów zaprezentowanych podczas cyklicznych i wieloletnich spotkań zorganizowanych przez ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu.

Wykładowcy Centrum Dialogu w Paryżu byli często typowymi ludźmi renesansu i reprezentowali różne dyscypliny wiedzy oraz nauki, a także towarzystwa i ośrodki naukowe na całym świecie (Berkeley, Cambridge, Genewa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale).

Byli oni laureatami prestiżowych nagród, wyróżnień i otrzymali najwyższe odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla i inne (nagroda Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, włoska nagroda im. Ignazio Silone, francuski Order Sztuk Pięknych i Literatury, belgijski Order Leopolda II, Komandoria Palm Akademickich Republiki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec).

Tworzyli oryginalne dzieła, należąc do znanych szkół naukowych (np. prof. Krzysztof Pomian – warszawska szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski – polska szkoła kompozytorska).  

Twórcy i artyści występujący przed publicznością w Paryżu tworzyli krąg modernistycznych kierunków kultury XX wieku, a w swych dziedzinach należeli do przedstawicieli awangardy europejskiej.

W 2019 roku wydany został tom pierwszy edycji, zaś w wkrótce ukaże się tom drugi.

Plik:Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.svg – Wikipedia, wolna  encyklopedia

Zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę – zadanie finansowane w ramach umowy nr 696/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

inf. Wydawnictwo UJK


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka