Szkoła Doktorska UJK zaprasza

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJK.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest w obrębie czterech sekcji dziedzinowych, w ramach dyscyplin naukowych:

 • sekcja nauk humanistycznych:
  dyscyplina: historia
  dyscyplina: językoznawstwo
  dyscyplina: literaturoznawstwo
 • sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  dyscyplina: nauki medyczne
  dyscyplina: nauki o zdrowiu
 • sekcja nauk społecznych
  dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  dyscyplina: nauki prawne
 • sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych
  dyscyplina: nauki biologiczne
  dyscyplina: nauki chemiczne
  dyscyplina: nauki fizyczne
  dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 

 • Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach może być prowadzone w języku polskim i języku obcym.
 • Czas trwania studiów: 4 lata
 • Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroki zakres kompetencji pozwalający na wytworzenie i upowszechnienie nowej wiedzy na podstawie własnych badań naukowych. Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na planowanie, przeprowadzenie oraz popularyzację badań naukowych, w tym w języku obcym. Program studiów ma na celu osiągnięcie kompetencji w zakresie szeroko rozumianej komunikacji i przedsiębiorczości naukowej,możliwości pozyskiwanie środków na badania oraz zarządzania projektem naukowym. W zakresie kompetencji dydaktycznych, celem programu kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym prowadzenia różnych form zajęć w szkole wyższej.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-05-12 14:36

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka