Pierwsze takie posiedzenie

Prowadzący obrady w budynku Rektoratu, senatorowie w różnych miejscach. Pierwsze w historii zdalne posiedzenie Senatu UJK już za nami.

Zdalne posiedzenie Senatu wymusiła sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Przygotowania trwały kilka dni, obrady zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania Microsoft Teams. Dodatkowe narzędzie do systemu głosowania zdalnego przygotował Tomasz Nowak z Działu Zabezpieczenia Informatycznego.  

Obrady prowadził prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK, który wraz z prorektorami i osobami wspierającymi przebywał w budynku Rektoratu. Pierwszy zdalny Senat odbył się bez problemów technicznych.  

Senatorowie zajęli się ważnymi kwestiami, między innymi opiniowali kandydatury osób rekomendowanych przez Radę Uczelni na rektora, wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Uczelni i zajęli się regulaminem Szkoły Doktorskiej.  

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka