Inżynieria danych – nowy kierunek na UJK

W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji.

W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji.

- Inżynieria danych włącza się w światową tendencję. Stoimy u progu nowego etapu ewolucji informatycznej. Po erze komputerów, tabletów, smartfonów wchodzą w życie nowe rozwiązania, związane ze sztuczną inteligencją, takie jak rozpoznawanie mowy, tekstu, obrazu w czasie rzeczywistym, samochody autonomiczne, itd. To jest inny świat w którym maszyny mówią nam co mamy robić, sugerują rozwiązania, podpowiadają, gdzie zrobić najtańsze zakupy, gdzie się skutecznie leczyć i gdzie warto naprawić samochód. Robią to na podstawie danych i dlatego tak ważne jest przetwarzanie danych. Tego uczy nasz nowy kierunek studiów  - tłumaczy prof. dr hab. Wojciech Broniowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Najpopularniejszy kierunek w Polsce

Inżynieria danych (ang. Data Science) to nowa specjalność, która na świecie uważana jest zgodnie za dominującą profesję XXI wieku. Również w Polsce ten kierunek kształcenia cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży wybierającej inżynierię danych jako najbardziej perspektywiczny kierunek studiów. Potwierdzają to dane Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów starających się o jedno miejsce na studiach, w ostatniej rekrutacji był to najpopularniejszy kierunek w Polsce. Inżynieria i analiza danych (ponad 54 kandydatów na jedno miejsce) wyprzedziła pod tym względem takie kierunki jak: zarządzanie inżynierskie (19,4), chemia i toksykologia sądowa (18,9) czy kierunek lekarski (16,7).

Co po studiach?

Nowa propozycja UJK to znakomita inwestycja w przyszłe kariery studentów i absolwentów na rynku pracy. Po ukończeniu kierunku inżynieria danych można znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje pracodawców.

Absolwenci będą mogli znaleźć pracę m.in. w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

Dlaczego UJK?                   

Studia na UJK będą trwały 7 semestrów. W ofercie są dwie specjalności: metody sztucznej inteligencji i analiza danych. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. W odróżnieniu od ofert innych uczelni, Uniwersytet kładzie nacisk na dynamicznie rozwijające się metody sztucznej inteligencji oraz zagadnienia digitalizacji i interpretacji wyników pomiarów parametrów układów fizycznych, co jest z jednej strony domeną fizyki, z drugiej zaś ogólnym problemem komunikacji „rzecz-komputer”  (ang. Internet of Things (IoT) ).

W proces kształcenia zaangażowani będą fizycy, matematycy i informatycy posiadający wieloletnie doświadczenia badawcze i dydaktyczne w tych dyscyplinach. Warte podkreślenia jest szerokie zaangażowanie fizyków zatrudnionych na wydziale w wielkie międzynarodowe programy badawcze (NA61-Shine w CERN, SPARC@FAIR, VIPERS) wymagające stosowania najnowocześniejszych technologii analizy danych masowych (ang. Big Data). Wydział zapewnia prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie i stwarza możliwość uczestniczenia w realizacji atrakcyjnych projektów.