GEOMETRIA W DYSKURSIE - DYSKURS W GEOMETRII

W poniedziałek, 25 września w Galerii XS Instytutu Sztuk Pięknych UJK odbędzie się 3. Międzynarodowa Konferencja GEOMETRIA W DYSKURSIE - DYSKURS W GEOMETRII.

W czasie konferencji otwarta zostanie 5. międzynarodowa wystawa GRID oraz 7. międzynarodowa DISCURSIVE GEOMETRY.

GRID jest łącznikiem między sztuka konkretną a Geometrią Dyskursywną. Jest rozumiany jako zasada organizująca dzieło sztuki, struktura, treść, a także jako swego rodzaju relacje, sieci i powiązania sytuujące się w różnych obszarach współczesnego życia. Pojmujemy GRID jako system integrujący i zarządzający elementami struktury dzieła oraz zasobami jego treści. W tym znaczeniu jest on jednym z elementów, które prowadzą do tematu przyszłorocznej konferencji – complexity. 

UCZESTNICY:

Štefan BALÁZS (SK), Małgorzata BIELECKA (PL), Hellmut BRUCH (AT), Ove CARLSON (SE), Dominique CHAPUIS (FR/DE), Mateusz DĄBROWSKI (PL), Jacek DYRZYŃSKI (PL), Dariusz GAJEWSKI (PL), Aleksandra GIERAGA (PL), Julián GIL (ES), István HAÁSZ (HU), Victor HULIK (SK), Zbyněk JANÁČEK (CZ), Wiktor JĘDRZEJEC (PL), Arkadiusz KARAPUDA (PL), Rafał KOCHAŃSKI (PL), Jo KUHN (DE), Christine LÖW (DE), Susanne Kathlen MADER (NO), Tomasz MILANOWSKI (PL), Jan MIODUSZEWSKI (PL), Michał MISIAK (PL), Adam MYJAK (PL), Paweł NOWAK (PL), Aleksander OLSZEWSKI (PL), Błażej OSTOJA LNISKI (PL), László OTTÓ (HU), Alicja PANASIEWICZ / Adam PANASIEWICZ (PL), Alina PICAZIO (PL), Sławomir PLEWKO (PL), Anto RABZAS (ES), Jaume ROCAMORA (ES), Reinhard ROY (DE), Zbigniew SIKORA (PL), Magdalena SNARSKA (PL), Jacek STASZEWSKI (PL), Sabina TWARDOWSKA (PL), Gerard van der HORST (NL), Jorge VARAS (ES), Jean-Pierre VIOT (FR), Martin VOSSWINKEL (DE), Agnieszka WASIAK (PL), ZAWA & WORPUS (PL), Tomasz ZAWADZKI (PL), Olga ZĄBROŃ (PL), Katarzyna ZIOŁOWICZ (PL), Wojciech ZUBALA (PL)  

 

GEOMETRIA DYSKURSYWNA (Discursive Geometry) odnosi się do wybranych indywidualnych praktyk artystycznych z obszaru szeroko rozumianej sztuki geometrycznej, dając wyraz łączności z innymi dziedzinami twórczości artystycznej, obszarami nauk, a także szeroko pojętym czasem obecnym, tj. zjawiskami o charakterze społecznym czy kulturowym. Istotą tego zjawiska jest jego dialogiczność oparta na interpretacji i reinterpretacji podjętych wątków problemowych lub tematycznych oraz dekonstrukcja języka właściwego sztuce konkretnej. W tym sensie Geometria Dyskursywna ustanawia nowe oblicze sztuki konkretnej.

UCZESTNICY:

Maria CUEVAS (ES), Jean-François DUBREUIL (FR), Rita ERNST (CH), Konrad HAJDAMOWICZ (PL), Gerhard HOTTER (DE), Tomasz JĘDRZEJKO (PL), Josef LINSCHINGER (AT), Aleksandra ŁATECKA (PL), Małgorzata ŁUSZCZAK (PL), Manfred MOHR (USA), Grzegorz MROCZKOWSKI (PL), Boris MÜLLER (DE), Tadeusz MYSŁOWSKI (USA), Jan PAMUŁA (PL), Zbigniew ROMAŃCZUK (PL), Mark STAREL (PL), Przemysław SULIGA (PL), Grzegorz SZTABIŃSKI (PL), Rafał URBAŃSKI (PL), Joa ZAK (PL), Maciej ZDANOWICZ (PL)

Harmonogram:

15.00-15.30        Otwarcie konferencji przez JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych prof. dr hab. Adama Myjaka oraz przez JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacka Semaniaka (sala nr 13)

15.30-17.30       Sesja pierwsza, moderator: prof. Magdalena Snarska (sala nr 13)

15.30-16.30        referat inauguracyjny, prof. Grzegorz Sztabiński (ASP Łódź), referat Sztuka jako teoria Sztuka jako dyskurs

16.30-17.15        prof. Wiesław Łuczaj (UJK Kielce / ASP Warszawa), referat Digital Art jako dyskurs

17.30-18.00       Finisaż wystaw towarzyszących konferencji:

                               GRID, Galeria XS, parter ISP

                               DISCURSIVE GEOMETRY, Galeria XS, I piętro ISP

18.00                     KONCERT KAMERALNY, Agata Kurzyk – Big Bad Birds, wiolonczela i kompozycje

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka