Rekrutacja do Programu MOST

Do 30 listopada można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu MOST na semestr letni do wybranej uczelni w Polsce.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

W UJK uruchomiliśmy MOST w kwietniu 2015 roku. Z oferty Programu w bieżącym roku akademickim skorzystali już pierwsi nasi studenci i doktoranci – aktualnie kontynuują naukę w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN.

 O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Od 31 października do 30 listopada można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu MOST na semestr letni w roku akademickim 2016/2017. W tym okresie na stronie internetowej Programu  aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie. Na stronie Programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Lista koordynatorów Programu na poszczególnych Wydziałach dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/koordynatorzy_programu_most_w_ujk.html

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2016-11-23 08:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka