Czasopisma elektroniczne

Z sieci Instytutu Fizyki posiadamy obecnie dostęp do następujących czasopism w wersji elektronicznej:

Czasopisma American Institute of Physics (AIP):

Applied Physics Letters http://apl.aip.org
Chaos http://chaos.aip.org
J. of Applied Physics http://jap.aip.org
J. of Chemical Physics http://jcp.aip.org
J. of Mathematical Physics http://jmp.aip.org
Physics of Fluids http://pof.aip.org
Physics of Plasmas http://pop.aip.org
Review of Scientific Instruments http://rsi.aip.org

Czasopisma American Physical Society (APS):

Physical Review A http://pra.aps.org
Physical Review B http://prb.aps.org
Physical Review C http://prc.aps.org
Physical Review D http://prd.aps.org
Physical Review E http://pre.aps.org
Physical Review Letters http://prl.aps.org
Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org

PROLA http://prola.aps.org/ - pełne wersje archiwalnych czasopism American Physical Society:
Physical Review Letters (od 1958)
Physical Review Series I (1893 - 1912)
Physical Review Series II (1913 - 1969)
Physical Review Series III ABCD (od 1970)
Physical Review Series III E (od 1990)
Reviews of Modern Physics (od 1929)
Physical Review Special Topics (od 1998)

Elektroniczne wersje czasopism prenumerowanych przez biblioteki w ramach konsorcjum:

ScienceDirect OnSite - elektroniczne wydawnictwa Elsevier udostępniane w formie bazy zainstalowanej na serwerach ICM.

Springer - elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Springer udostępniane w formie bazy zainstalowanej na serwerach ICM.

Dodatkowo:

Czasopisma Institute of Physics - pełne teksty artykułów wydawnictwa IOP dostępne przez 30 dni od daty opublikowania.

Usługi dostępne dla pracowników łączących się spoza sieci Instytutu Fizyki :

Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak w koncie pocztowym.

Baza Springer/ICM

Baza Elsevier/ICM

Uwaga! Wszystkie połączenia z bazami są monitorowane. Prosimy o nieudostępnianie haseł dostępowych (w dobrze rozumianym Państwa interesie).


Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej .