Instutut FizykiZakład Fizyki Teoretycznej

Strona internetowa Zakładu: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zft/

Tematyka

Badania prowadzone w Zakładzie dotyczą:

  1. Zderzeń jądrowych przy wysokich energiach i fizyki plazmy kwarkowo-gluonowej.
    Celem badań jest poszukiwanie opisu zderzeń jądrowych, umożliwiającego określenie na podstawie charakterystyk stanu końcowego zderzenia przebiegu oddziaływania we wczesnym jego stadium, gdy układ osiąga wysoką gęstość energii i materii.
  2. Teorii pól kwantowych, w tym statystycznej teorii pola i tzw. metod nieperturbacyjnych.
    Badania te koncentrują się na równowagowych i nierównowagowych układach pól kwantowych, szczególnie tych opisywanych przez chromodynamikę kwantową.
  3. Zjawisk transportu w ukladach membranowych, szczegolnie dyfuzji anomalnej.
    Celem prowadzonych badań jest znalezienie modeli owych zjawisk i zrozumienie ich przebiegu.
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka