Pracownicy

Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Sylwia Kasprzyk
tel. 48 41 349 73 41
e-mail: sylwia.kasprzyk@ujk.edu.pl
Pokój - nr 39 II pietro

Biuro Krajowych Programów Badawczych

mgr Beata Słowińska - Starszy referent administracyjny
tel. 48 41 349 73 33
e-mail: beata.slowinska@ujk.edu.pl
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

mgr Joanna Chiberska - Starszy specjalista
tel. 48 41 349 72 30
e-mail: joanna.chiberska@ujk.edu.pl
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Humanistyczny
- Wydział Zarządzania i Administracji

mgr Dominika Kuźniar-Łos - Specjalista ds. administracyjnych
tel. 48 41 349 72 31
e-mail: dklos@ujk.edu.pl
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Nauk o Zdrowiu
- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych

mgr Agnieszka Bygar - Specjalista ds. programów badawczych
tel. 48 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
Obsługa w ramach:
- promocji, doradztwa, finansowania i rozliczania projektów badawczych z Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020.
- promocji i doradztwa w zakresie innych programów dla projektów badawczych
(krajowych i międzynarodowych), w tym finansowanych przez NCN oraz MNiSW.

mgr Agnieszka Tomaszewska - Starszy specjalista
tel. 48 41 349 72 32
e-mail: agnieszka.tomaszewska@ujk.edu.pl
Obsługa wyjazdów zagranicznych w celach naukowo-badawczych (konferencje, sympozja, staże i inne związane z realizacją projektów badawczych oraz współpracy naukowej z zagranicą. Zakup biletów lotniczych, przygotowywanie dokumentów i rozliczeń finansowych związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników oraz przyjazdami cudzoziemców.

Administrator Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelnia.XP - moduł Dorobek Naukowy.XP

dr Wojciech Majkowski - Główny specjalista
tel. 48 41 349 73 11
e-mail: wojciech.majkowski@ujk.edu.pl