Pracownicy

Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Sylwia Kasprzyk
Tel. (48) 41 349-73-41
Fax. (48) 41 349-72-01
E-mail: sylwia.kasprzyk@ujk.edu.pl
E-mail: dzial.nauki@ujk.edu.pl
Pokój - nr 1, parter

Biuro Krajowych Programów Badawczych

mgr Beata Słowińska - Starszy referent administracyjny
Tel. (48) 41 349-73-33
E-mail: beata.slowinska@ujk.edu.pl
Pokój - nr 6, parter
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

mgr Dominika Kuźniar-Łos - Starszy specjalista
Tel. (48) 41 349-72-31
E-mail: dklos@ujk.edu.pl
Pokój - nr 6 parter
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Nauk o Zdrowiu
- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

mgr Joanna Chiberska - Starszy specjalista
Tel. (48) 41 349-72-30
E-mail: joanna.chiberska@ujk.edu.pl
Pokój - nr 7, parter
Obsługa w ramach finansowania projektów badawczych z:
dotacji podmiotowej i celowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
grantów krajowych.
- Wydział Humanistyczny
- Wydział Zarządzania i Administracji

Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych

mgr Agnieszka Bygar - Starszy specjalista
Tel. (48) 41 349-73-39
E-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
Pokój - nr 2, parter
Obsługa w ramach:
- promocji, doradztwa, finansowania i rozliczania projektów badawczych z Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020.
- promocji i doradztwa w zakresie innych programów dla projektów badawczych
(krajowych i międzynarodowych), w tym finansowanych przez NCN oraz MNiSW.

mgr Agnieszka Tomaszewska - Starszy specjalista
Tel. (48) 41 349-72-32
E-mail: agnieszka.tomaszewska@ujk.edu.pl
Pokój - nr 8, parter
Obsługa wyjazdów zagranicznych w celach naukowo-badawczych (konferencje, sympozja, staże i inne związane z realizacją projektów badawczych oraz współpracy naukowej z zagranicą. Zakup biletów lotniczych, przygotowywanie dokumentów i rozliczeń finansowych związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników oraz przyjazdami cudzoziemców.

Administrator Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelnia.XP - moduł Dorobek Naukowy.XP

dr Wojciech Majkowski - Główny specjalista
Tel. (48) 41 349-73-11
E-mail: wojciech.majkowski@ujk.edu.pl
Pokój - nr 2, parter