Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Aktualne przetargi

Tytuł przetargu Termin składania ofert Wadium Typ przetargu
Obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach DP.2301.27.2019 2019.06.21 13:00 15000 PLN Przetarg nieograniczony
Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5, nr referencyjny: DP.2301.26.2019 2019.06.28 10:00 12000 PLN Przetarg nieograniczony
Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego DP.2301.29.2019 2019.07.03 10:00 25000 PLN Przetarg nieograniczony
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka