Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

Niezapomniana burza

Powiększ zdjęcie Doha%20Katar%202017%20r.%20-%20Karol%20Jędrzejczyk%20z%20koniem%20o%20imieniu%20Luk

"Samo jeździectwo, to dla mnie forma zarówno rehabilitacji, jak i pasji."

Ma 24 lata i głowę pełną marzeń. Kielczanin, Karol Jędrzejczyk, na co dzień studiuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Jego specjalnością jest grafika projektowa i reklama, które są jednymi z jego wielu zainteresowań. Kolejną pasją Karola są konie, na których jeździ już 10 lat w kieleckim Ośrodku Rekreacji i Hipoterapii MAAG. Tam właśnie, odkryto jego wielki talent i skierowano na pierwsze zawody. Od tego momentu rozpoczęła się kariera Karola, który jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynikającej z Mózgowego Porażenia Dziecięcego (z niedowładem spastycznym kończyn dolnych).

Czytaj więcej o: Niezapomniana burza

Konferencja Poznań 2017: Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

Powiększ zdjęcie Konferencja%20Poznań%202017:%20Doskonalenie%20form%20wspierania%20studentów%20z%20niepełnosprawnościami%20w%20szkolnictwie%20wyższym.%20Slajd%20tytułowy%20otwierający%20konferencję

W dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja, objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęcona tematyce doskonalenia form wspierania studentów z niepełnsoprawnościami w szkolnictwie wyższym. Wzięło w niej udział ponad 60 osób – uczelniani pełnomocnicy ds. studentów z niepełnosprawnościami, pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych oraz studenci z całej Polski. Na konferencji obecni byli również pracownicy BON UCWiR Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej o: Konferencja Poznań 2017: Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

Stypendium specjalne w roku akademickim 2016/2017

Studenci ubiegający się o stypendium specjalne w roku akademickim 2016/2017 muszą złożyć w BON dokumenty stypendialne wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w terminie od 19 września 2016 r. do 14 października 2016 r. Studenci pierwszych roczników mogą składać dokumenty od 1 października 2016 r. do 14 października 2016 r.

Dokumenty do stypendium dla studentów:

- kwestionariusz rejestracyjny: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- wniosek o przyznanie stypendium specjalnego: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o numerze konta bankowego: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku:ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- kopia orzeczenia wraz z oryginałem do wglądu

Doktoranci ubiegający się o stypendium specjalne w roku akademickim 2016/2017 muszą złożyć w BON dokumenty stypendialne wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 14 października 2016 r.

Dokumenty do stypendium dla doktorantów:

- kwestionariusz rejestracyjny:  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- wniosek o przyznanie stypendium specjalnego:  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o numerze konta bankowego:  ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku: ikonaWersja DOC, ikonaWersja PDF

- kopia orzeczenia wraz z oryginałem do wglądu

Czytaj więcej o: Stypendium specjalne w roku akademickim 2016/2017