Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

Dni Jakości Kształcenia 2018

W tegorocznych Dniach Jakości Kształcenia UCWiR zaproponował kilka interesujących wydarzeń. Są to między innymi: „Popularyzacja Polskiego Języka Migowego - warsztaty przybliżające specyfikę komunikowania się Głuchych", „Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami", „Studiowanie z niepełnosprawnością w tle"- UCWiR wraz ze Studentami, „Specyfika pracy dydaktycznej z osobami ze spektrum autyzmu".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

Czytaj więcej o: Dni Jakości Kształcenia 2018

Zmiana terminu dyżurów kierownika UCWiR

Informujemy, że ulega zmianie dzień dyżuru kierownika UCWiR dr Mirosława Rutkowskiego w semestrze letnim roku akademickiego  2017/2018. Dyżury odbywać się będą w czwartek w godzinach 9:00 - 10:00.

Najbliższy dyżur przypada na czwartek 01.03.2018 r.

Czytaj więcej o: Zmiana terminu dyżurów kierownika UCWiR

Sprawozdanie z konferencji „Kształcenie osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim”

Powiększ zdjęcie 04.12.2017%20r.%20-%20Konferencja%20„Kształcenie%20osób%20z%20niepełnosprawnościami%20i%20ich%20sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20w%20województwie%20świętokrzyskim”%20Fot.%20Jarosław%20Kubalski%20/%20Radio%20Kielce

W dniu 4 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja była realizowana w ramach zawartego w marcu bieżącego roku porozumienia o współpracy pomiędzy UJK i PFRON.

Celem konferencji było zaprezentowanie w ujęciu naukowym i praktycznym różnych aspektów kształcenia osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy - pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci i absolwenci UJK.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z konferencji „Kształcenie osób z niepełnosprawnościami i ich sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim”