Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

Dodatkowe stypendium w lipcu

Informujemy, że w związku ze zmianą ustaleń szczegółowych dotyczących pomocy materialnej, studenci mogą nabyć prawo do uzyskania stypendium specjalnego za miesiąc lipiec 2018 r.  

Aby otrzymać stypendium w lipcu należy zgłosić się do BON, w celu wyrażenia zgody na zmianę decyzji. TERMINY ZGŁASZANIA SIĘ DO BON ZOSTANĄ PODANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE. Prosimy o obserwowanie strony UCWiR.

Prawo do uzyskania stypendium za miesiąc lipiec nie przysługuje osobom, które utraciły status studenta przed dniem 1 lipca 2018 r. (z uwagi na skreślenie z listy studentów, ukończenie studiów) lub nie posiadają aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w miesiącu lipcu 2018 r.

Czytaj więcej o: Dodatkowe stypendium w lipcu

Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018

Powiększ zdjęcie Warsztat%20dla%20lektorów%20nt%20Wsparcie%20lektorów%20języków%20obcych%20w%20pracy%20ze%20studentami%20z%20dysfunkcjami%20wzroku

W dniach 24, 25 kwietnia 2018 r. po raz czwarty w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodzone były uroczyste Dni Jakości Kształcenia pod hasłem „Jakość bez granic”.
W ramach obchodów, pierwszego dnia (na poziomie ogólnouczelnianym), Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji zorganizowało sześć wydarzeń poświęconych tematyce wspierania studentów ze szczególnymi potrzebami w studiowaniu.

Czytaj więcej o: Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018

Dni Jakości Kształcenia 2018

W tegorocznych Dniach Jakości Kształcenia UCWiR zaproponowało kilka interesujących wydarzeń. Są to między innymi: „Popularyzacja Polskiego Języka Migowego - warsztaty przybliżające specyfikę komunikowania się Głuchych", „Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami", „Studiowanie z niepełnosprawnością w tle"- UCWiR wraz ze Studentami, „Specyfika pracy dydaktycznej z osobami ze spektrum autyzmu".

 

 

Czytaj więcej o: Dni Jakości Kształcenia 2018