Poszukiwanie partnerów - Horyzont 2020

Bazy danych
Nazwa Opis Link
CORDIS - Partners Service Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.
NET4SOCIETY Baza dla konkursów w ramach działania „Europa w zmieniającym się świecie” (Wyzwania Społeczne). Umożliwia znalezienie informacji o powstałych lub powstających konsorcjach i dołączenie do nich jako partner, a także znalezienie partnerów jako koordynator konsorcjum.
The IMI Partner Search Tool Baza dla konkursów w ramach działania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” (Wyzwania Społeczne.
euMatch 2.0 Partner Search and Matchmaking platform Baza dla konkursów w ramach działania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” (Wyzwania Społeczne).
Ideal-ist Baza dla poszukujących partnerów w konkursach z obszaru ICT.
NCPs CaRE Baza dla konkursów w ramach działania „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” (Wyzwania Społeczne).
NKS Umwelt Partnering Tool Baza dla konkursów w ramach działania „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami.