Źródła finansowania nauki i naukowców w ramach Unii Europejskiej

Participant Portal »   

Participant portal

Participant Portal to serwis poprzez, który można złożyć wniosek w formie elektronicznej na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską.

Zobacz »   

7.Program Ramowy (2007-2013) »   

ZOS

7.Program Ramowy (2007-2013) ma na celu ułatwianie naukowcom starania się o dofinansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych właściwie w każdym komponencie 7PR.

Zobacz »   

KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Zobacz »   

Horyzont 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) »   

ZOS

Horyzont 2020 (2014-2020) ma na celu ułatwianie naukowcom starania się o dofinansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych właściwie w każdym komponencie Horyzont 2020.

Zobacz serwis informacyjny programu Horyzont 2020 »   

Zobacz wszystkie dokumenty dotyczące programu Horyzont 2020 »   

Europejska Rada Nauki European Research Council (ERC) »   

ERC

Europejska Rada Nauki European Research Council (ERC) to europejska inicjatywa utworzenia funduszu, który ma na celu wsparcie najlepszych naukowców w Europie. Jej zadaniem jest wspieranie badań najwyższej jakości, badań pionierskich we wszystkich dziedzinach nauki, poprzez przyznawanie grantów (drogą konkursową) w następujących kategoriach: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants, Synergy Grants, Proof of Concept.

Zobacz »   

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS »   

cordis

Community Research and Development Information Service (CORDIS) to interaktywny portal informacyjny, który ma służyć wspieraniu europejskiej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Zobacz »   

Zagraniczne oferty stypendialne »   

ZOS

Portal Zagraniczne Oferty Stypendialne ma na celu ułatwianie naukowcom przeszukiwanie bazy ofert stypendialnych zawierających listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców.

Zobacz »   

Fulbright

Stypedia finansowane z polsko-amerykańskiego programu Fulbrighta.

Zobacz »   

The Kosciuszko Fundation

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.

Zobacz »   

Fundusze Norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE).

Zobacz »   

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) wspiera międzynarodową wymianę naukowców oraz przyznaje stypendia polskim naukowcom na wyjazdy do Niemiec.

Zobacz »   

SCIEX

Sciex-NMSch - Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Zobacz »   

EURAXESS i EURAXESS JOBS - Portale mobilnych naukowców »   

EURAXESS

Portal EURAXESS ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, zachęcenie światowej klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich, tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej - obszaru rozwoju i integracji europejskich badań naukowych, umożliwienie poszukiwania pracy, finansowania badań oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej.

Zobacz stronę głównę portalu »   

EURAXESSJOBS

Portal EURAXESS JOBS ma na celu ułatwianie naukowcom przeszukiwanie różnych ofert dostępnych w instytucjach działających w obszarze badań naukowych. Zawiera bogaty zasób ciągle aktualizowanych informacji na temat dostępnych ofert pracy, możliwości finansowania oraz stypendiów dla naukowców. Naukowcy każdej narodowości mogą na Portalu zamieścić i uaktualniać on-line swoje CV oraz przeszukiwać bazę aktualnych ofert pracy, zgodnie ze swoim profilem i zainteresowaniami.

Zobacz stronę główną portalu »   

FindAPhd - Portal zagranicznych stypendiów doktorskich »   

FindAPhd

Portal FindAPhd ma na celu ułatwianie wyszukiwanie zagranicznych stypendiów doktoranckich.

Zobacz stronę głównę portalu »   

FindAPostDoc - Portal zagranicznych stypendiów podoktorskich »   

FindAPostDoc

Portal FindAPostDoc ma na celu ułatwianie wyszukiwanie zagranicznych stypendiów podoktoranckich.

Zobacz stronę głównę portalu »   

NET4SOCIETY - Międzynarodowa Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w ramach programu ramowego Horyzont 2014-2020 »   

NET4SOCIETY

NET4SOCIETY jako Międzynarodowa Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych zrzesza partnerów w obszarze Nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.

Zobacz stronę głównę portalu »