Akty normatywne i prawne - Nauka

Wewnętrzne akty normatywne UJK »   

Wewnętrzne akty normatywne UJK

Uchwała Nr 8/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów doktoranckich »   

Uchwała Nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich »   

Zarządzenie Nr 88/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach »   

Zarządzenie Nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK »   

Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 88/2012 z dnia 15 października 2012r. »   

Zarządzenie Nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 nr 89/2012 roku »   

Linki


Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego »   

Rozporządzenia MNISW